Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

strategie ținutul vinului
Categorie: Administraţie
  • Consiliul Județean Prahova a publicat, spre consultare publică, strategia de dezvoltare pentru Ținutul Vinului.
  • Proiectul se referă la direcțiile de dezvoltare urmărite pentru localitățile incluse în această zonă.
  • Propunerile vor constitui baza pentru accesarea finanțărilor nerambursabile acordate în noul exercițiu financiar.

Scopul Strategiei de Dezvoltare pentru Ținutul Vinului, în perioada 2022 - 2030, constă în stabilirea cadrului de dezvoltarea a potențialului județului și unităților administrativ-teritoriale cuprinse în Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului pe durata întregului exercițiu financiar următor, explică reprezentanții Consiliului Județean Prahova. Documentul va reprezenta punctul de pornire pentru accesarea finanțărilor nerambursabile acordate în noul exercițiu financiar, în vederea dezvoltării durabile a zonei în concordanță cu obiectivele asumate de tara noastră prin aderarea la programele europene, măsurile și direcțiile de acțiune trasate.

Prin această strategie, autoritățile își propun coordonarea diferitelor intervenții care se vor finanța prin intermediul mecanismului ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ținutului Vinului”; dezvoltarea durabilă a zonei determinate ca ADI Ținutul Vinului și a tuturor unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația; asigurarea dezvoltării economice și sociale a localităților din ADI Ţinutul Vinului; inițierea, promovarea și derularea unor proiecte comune de dezvoltare integrate a zonei și de atenuare a discrepanțelor de dezvoltare între localități; susținerea accesării a diverselor surse de finanțare internațională, respectiv a fondurilor nerambursabile, în cadrul cărora administrațiile publice locale sunt eligibile ca și solicitanți ai finanțărilor nerambursabile; dezvoltarea turismului; dezvoltarea resurselor umane, creșterea ratei de ocupare și combaterea excluziunii sociale și a dezechilibrelor sociale; atragerea unui număr cât mai mare de investiții private în vederea dezvoltării durabile a zonei și a unităților administrativ-teritoriale.

Consilierii județeni au aprobat, în februarie, constituirea, la nivelul județului Prahova, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Vinului”, în scopul de a atrage finanțare pentru dezvoltarea a 20 de localități din județ.

VEZI ȘI: Parteneriat public privat pentru „Ținutul Vinului” în Prahova

Strategia de dezvoltare a Ținutului vinului în județul Prahova pentru perioada 2022-2030 a fost elaborate de Institutul de Cercetare a Calității Vieții. Documentul integral poate fi consultat AICI.

Back To Top