Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

adapost caini ploiestiPrimăria Ploieşti a publicat, pe site-ul instituţiei, un proiect legislativ care, după ce va fi supus dezbaterii publice, urmează să fie votat într-o şedinţă a Consiliului Local. La prima vedere, proiectul conţine o apropiere de normele de conduită din oraşele europene, dar tot evită subiectul eutanasierii colective, legea nepermiţând această acţiune decât în cazul animalelor suferinde. În schimb, proiectul propus, în forma iniţială, de viceprimarul Iulian Teodorescu duce obligativitatea deţinătorilor de a purta permanent carnetul de sănătate al animalului scos la plimbare, a pungilor pentru dejecţii, dar şi obligativitatea unei taxe în cazul deţinătorul care refuză sterilizarea animalului. Sterilizarea animalelor devine obligatorie, la şase luni de la intrarea în vigoare a acestei legi, astfel, proprietarul care nu plăteşte taxa şi este prins că deţine un animal nesterilizat riscând amendarea. De asemenea, proiectul reiterează clar interzicerea relelor tratamente, a cruzimii faţă de animale, dar şi obligaţii clare pentru proprietari. Sugestiile si propunerile ploiestenilor referitor la acest regulament sunt asteptate pe adresa de e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numarul de tel/fax : 0244 597 428.

REGULAMENT PRIVIND GESTIONAREA POPULATIEI CANINE DE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI PLOIESTI

CAPITOlUL 1

DISPOZIŢII GENERALE

ART.1 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic si condiţiile în care pot fi
deţinuţi câinii în Municipiul Ploiesti.
ART.2 Deţinătorii de câini au obligaţia de a respecta prevederile sanitare veterinare si de zooigienă a prezentului regulament privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia si bunăstarea acestora. În sensul prezentului regulament, prin deţinător de câine se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu valabil, persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul. Deţinătorii de câini au obligaţia de a asigura acestora, în funcţie de nevoile specifice, specie, rasă, sex, vârstă si categorie de
producţie, următoarele:
a) adăpost corespunzător
b) hrană si apă suficiente
c) posibilitatea de miscare suficientă;
d) îngrijire si supraveghere;
e) asistenţă medicală.
Deţinătorilor le este interzis să aplice rele tratamente si cruzimi.
ART.3 Persoanele juridice care vor sa tina un animal, au obligatia sa-si imprejmuiasca incinta.
Art.4 Câinii fără stăpân sunt acei câini care circula liberi, fara insotitor, in
locuri publice, conform OUG nr. 155/2001, actualizata.
Art.5 Declararea câinilor de rasă sau metis se face la 6 săptămâni de la nasterea lor, la circumscripţiile sanitare veterinare sau la cabinetele private de asistenţă sanitară veterinară, care vor elibera carnetul de sănătate al animalului, dupa operatiunea de inregistrare si marcare a acestuia.Pierderea, înstrăinarea sau moartea câinilor va fi declarată în termen de 8 zile de la producerea acestui fapt.
Art.6 Toţi câinii mai mari de 6 luni vor fi vaccinaţi anual antirabic, iar vaccinarea va fi atestată prin înscrierea acesteia în carnetul de sănătate.
Art.7(1) Orice persoană fizică are dreptul să deţină în locuinţa sa, tip bloc sau clădire cu mai multe apartamente, câine de agrement sau de pază. Deţinătorul animalului este responsabil de sănătatea, igiena si de asigurarea necesităţilor acestuia în concordanţă cu rasa. Este obligat să-i ofere hrană si apă în cantităţi suficiente, să-i creeze posibilităţi adecvate pentru miscare, să ia toate măsurile posibile pentru a preveni fuga câinelui.

(2) Cetăţenii prevăzuţi la alin.(1) sunt obligaţi să prezinte presedintelui de asociatie si autoritatilor administratiei locale, carnetul de sănătate al animalului, în cazul în care acesta îl solicită.
(3) Cresterea si întreţinerea câinilor în incinta imobilelor cu mai multe apartamente si curţi comune este permisă numai cu acordul majorităţii proprietarilor sau locatarilor din imobilul respectiv, între care este obligatoriu să fie inclus si acordul vecinilor care locuiesc alături, cu un etaj mai sus si cu un etaj mai jos în imobilul respectiv. Locatarii, prin presedintele asociatiei, cu
majoritatea voturilor exprimate pot impune condiţiile de deţinere a câinilor în imobil.
Persoanele fizice care deţin câini de paza în gospodărie, câini de agrement si de vânatoare, sunt obligaţi sa obţină în prealabil acordul vecinilor.
(4) În spaţiile de folosinţă comună ale clădirilor este interzisă cresterea sau cazarea câinilor, lăsarea lor liberă. În curţile comune este permisă cresterea sau cazarea câinilor numai dacă sunt ţinuţi legaţi sau în spaţiu îngrădit.
(5) In mod obligatoriu, deţinătorii de animale vor lua măsuri ca acestea să nu murdărească si să nu deterioreze spaţiile de folosinţă comună (holuri, scări, spaţii verzi). In caz contrar, vor fi obligaţi să efectueze curăţenie, dezinfecţie, refacerea spaţiilor deteriorate si plata daunelor la solicitarea asociaţiei de proprietari/locatari.
(6) Asociaţia de proprietari/locatari este îndreptăţită să stabilească contribuţia deţinătorilor de animale la plata cheltuielilor de întreţinere pe apartamente.
Art.8 Vânătorii cu permis legal de vânătoare au dreptul să deţină unul sau mai mulţi câini de vânătoare pe care au obligaţia de a-i vaccina antirabic din 6 în 6 luni. Câinii de vânătoare vor purta la gât un semn metalic distinctiv.
Art.9 In curţile de folosinţă comună, toţi câinii de pază se ţin în incinte împrejmuite sau legaţi ziua si noaptea, conform legislatiei in domeniu.
Art.10 (1) Plimbatul câinilor în municipiul Ploiesti este permis cu următoarele condiţii:
a) când se deplasează în locuri publice, însoţitorii trebuie să supravegheze câinii si să-i conducă cu lesă, indiferent de mărime, iar cei de talie mare si încadraţi în categoriile de câini agresivi, cu botniţă;
b) accesul persoanelor însoţite de câini, chiar dacă acestia sunt condusi cu lesă si botniţă, nu este permis în magazine, localuri publice, instituţii publice, cinematografe, mijloace de transport în comun;
c) plimbatul câinilor se poate face numai în zonele care nu sunt semnalizate cu indicatoare "Accesul animalelor interzis!";
(2) Insoţitorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate al animalului, iar în timpul plimbării: măturică, pungă PVC, mănusi în vederea colectării dejecţiilor produse de câini.

(3) După colectare, punga va fi închisă etans si depusă în europubela sau eurocontainerul aparţinând deţinătorului câinelui sau asociaţiei de proprietari/locatari din care face parte deţinătorul sau în cosurile stradale.
(4) Fac excepţie de la prevederile prezentului articol, alin.1 câinii aparţinând Ministerului Administraţiei si Internelor, Ministerului Apărării Naţionale si Ministerului Justiţiei, care sunt însoţiţi si se află în misiune.
Art.11 Orice persoană fizică sau juridică care creste câini în scop comercial trebuie să fie autorizată de Asociaţia Chinologică si Direcţia Judeţeană Sanitar-Veterinară Prahova si Primaria Municipiului Ploiesti.
Art.12 Toate acţiunile prin care se determină moartea animalului trebuie să fie făcute cu minimum de suferinţă fizică, numai de către medicul veterinar în caz de nevoie, cu excepţia urgenţelor în care trebuie pus capăt suferinţei animalului.
Art. 13 Este interzisă lăsarea liberă sau fără supraveghere a câinilor în locurile publice ori în curţile aflate în folosinţa mai multor locatari, fără consinţământul locatarilor.
Art. 14 Deţinătorul animalului are obligaţia să asigure cazarea si întreţinerea acestuia în asa fel încât animalul să nu poată părăsi necontrolat curtea sau locuinţa.
Art. 15 - Pe terenurile publice (parcuri, străzi intens circulate, spaţiile dintre blocuri) câinii pot fi condusi sau ţinuţi numai cu lesă scurtă. Câinii agresivi, care muscă, trebuie să poarte si botniţă. Câinii pot fi lăsaţi liberi în spaţiile special amenajate pentru acest scop, dacă ei nu sunt retivi (greu de stapanit). În acest caz ei trebuie supravegheaţi pe rază de 50 metri, în asa fel încât să nu sperie sau să deranjeze într-un fel copiii sau alţi trecători.
Art. 16 Circulaţia în mijloacele de transport în comun se face în conformitate cu hotărârea firmei de transport, care are obligativitatea de a afisa acceptul sau interdicţia accesului cu animale în autovehicul.
Art.17 Cadavrele de câini vor fi incinerate.
Art.18 (1) In cazul câinilor fără stăpân, a câinilor accidentaţi sau bolnavi aflaţi pe domeniul public, Serviciul de ecarisaj va lua măsuri de strângere a acestora.
(2) Eliberarea câinilor ridicaţi de pe domeniul public si privat al municipiului Ploiesti se va face la cererea proprietarului, cu achitarea eventualelor cheltuieli de tratament si întreţinere, plus amenda contravenţională stabilită pentru deţinătorul care a lăsat liber câinele pedomeniul public.
(3) Eutanasierea câinilor se va face numai de către personalul sanitar abilitat în acest sens, cu respectarea metodelor prevăzute de legile naţionale si internaţionale pentru protecţia animalelor, ratificate de România si se va aplica tuturor câinilor care nu sunt revendicaţi, adoptaţi, in conformitate cu OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, modificata si completata ulterior, Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, modificata si completata ulterior, Legea nr. 60/2004

privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003.
Art. 19 Primaria Municipiului Ploiesti cu celeritate:
(1) va contracta cu medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, activităţile de sterilizare, deparazitare, identificare şi înregistrare a animalelor cu şi fără deţinător şi de vaccinare antirabică a câinilor fără deţinător.
(2) va asigura personalul necesar pentru adăpostul de câini ce funcţionează pe lângă primărie: îngrijire, supraveghere, capturare, efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare prevăzute de legislaţia sanitară veterinară.
(3) Costurile deparazitării, sterilizării, identificării prin crotaliere şi tatuaj a animalelor cu şi fără deţinător vor fi suportate de către Primărie si de catre ONG-urile interesate.
(4) Costurile tratării, vaccinării antirabice a câinilor fără deţinător vor fi suportate de primărie si cu fonduri atrase.
(5) Costurile de identificare prin microcipare (la solicitarea deţinătorilor) a animalelor cu deţinător vor fi suportate de către deţinător.
(6) Primăria va organiza adăpostul pentru câini, în conformitate cu cerinţele legii, în vederea utilizării pentru:
a) recuperarea câinilor fără deţinător dupa tratare, sterilizare
b) cazarea câinilor colectaţi pentru că sunt agresivi ori pentru că au fost solicitaţi pentru adopţie ori pentru că au fost pierduţi şi deţinătorii lor au fost identificaţi, în conformitate cu prezenta hotărâre.
c) cazarea câinilor confiscaţi de la deţinători în baza legii 205/2004 privind protecţia animalelor modificată şi completată prin legea 9/2008.
(7) Primăria/Consiliul local va pune la dispoziţia medicului veterinar spaţiul necesar pentru sterilizarea şi tratarea animalelor, in incinta Adapostului pentru caini.
(8) a) Câinii aduşi în adăpost vor fi cazaţi în condiţii de siguranţă cel puţin 15 zile după sterilizare.
b) Fiecare câine intrat în adăpost ori capturat în vederea sterilizării la cabinetele medical-veterinare care au contract în acest sens cu Primăria/Serviciul de gestionare, va avea o fişă care să conţină cel puţin următoarele date: data şi locul capturării, datele de identificare ale animalului (sex, semnalmente, data naşterii - aproximativă, nr. tatuaj, nr. crotal, nr. microcip), data sterilizării, numele şi semnătura medicului care a efectuat manopera de sterilizare, informaţii medicale.
ART. 20 (1) Priorităţile de capturare a câinilor fără deţinător vor fi după cum urmează: câinii agresivi, animalele bolnave sau rănite, femelele gestante, femelele în perioada de reproducere, alte situaţii. Din punct de vedere al zonei,

priorităţile de capturare a câinilor fără deţinător sunt: grădiniţe şi unităţi şcolare, spitale, instituţii publice.
(2) Vor putea fi eutanasiate numai animalele care suferă de boli incurabile dovedite şi numai cu respectarea prevederilor anexei nr. 3 a OUG 155/2001.
(3) Eutanasierea animalelor se va face numai de către medicul veterinar acreditat.
(4) Animalele cu deţinător care suferă de boli incurabile dovedite, vor putea fi eutanasiate numai cu acordul scris al deţinătorului.
(5) Adopţia animalelor din adăpostul public se va face gratuit.
(6) Acţiunile de intervenţie de urgenţă, tratament, sterilizare, vaccinare şi identificare pot fi efectuate şi cu ajutorul unei unităţi mobile dotată cel puţin cu o masă de operaţie, lampă de operaţie, sterilizator, frigider, sursă de apă, chiuvetă, dulapuri, precum şi cu toate produsele medicinale veterinare necesare desfăşurării operaţiilor menţionate în condiţii igienico-sanitare în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare.
(7) Unitatea mobilă menţionată poate deservi şi alte localitati, pe bază de contract cu primările acestora, dar numai după ce cca 90% din animalele existente în municipiul Ploieşti sunt sterilizate, astfel încât activitatea unităţii pe teritoriul altor localităţi să nu afecteze bunul mers al activităţii de gestionare a animalelor din Ploieşti.
Art. 21 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se înfiinţează în cadrul Primăriei Municipiului Ploieşti Registrul Local de identificare şi înregistrare a câinilor care va conţine următoarele date:
a) datele de identificare ale animalului: sex, semnalmente, data naşterii (care poate fi şi aproximativă dacă nu se cunoaşte cu exactitate), nr. tatuaj, nr. crotal, nr. microcip;
b) menţiunea: sterilizat sau nesterilizat;
c) datele de identificare ale deţinătorului: nume şi prenume, serie şi număr C.I./B.I., adresa domiciliu, adresa la care este ţinut animalul (dacă nu este aceeaşi cu adresa de domiciliu).
(2) pentru câinii fără deţinător: data şi locul capturării
Art. 22 (1) Prestatorii de servicii semnatari ai contractului pentru acţiunile enumerate la art. 19 au următoarele atribuţii: sterilizarea, identificarea animalelor şi transmiterea datelor în vederea înregistrării.
(2) Nu vor fi sterilizate femelele care se află în perioada de alăptare.
(3) Sterilizarea se efectuează obligatoriu prin ovarohisterectomie la femele şi prin orhidectomie la masculi. În cadrul operaţiei se utilizeaza numai fire de sutură resorbabile.

(4) Este interzisă sterilizarea animalelor cu vârsta mai mică de 5 luni şi a celor a căror stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operaţiuni medicale.
(5) Sterilizarea animalelor în cadrul cabinetelor veterinare contractante se face pe bază de programare.
(6) Prestatorii de servicii şi orice alte cabinete veterinare de pe teritoriul municipiului Ploieşti au următoarele obligaţii:
a) de a transmite lunar către Primărie, în format electronic sau pe hârtie, situaţia animalelor sterilizate şi identificate pentru a fi introdusă în baza de date. Situaţia transmisă trebuie să conţină datele menţionate la art. 4.
b) de a transmite lunar către Primărie orice modificări intervenite ulterior (care i-au fost sesizate) privind situaţia animalelor înregistrate.
c) de a transmite lunar către Primărie datele de înregistrare a gestaţiilor şi fătărilor animalelor.
d) de a da deţinătorului o adeverinţă prin care se poate atesta sterilizarea şi/sau identificarea sau să facă toate menţiunile de pe carnetul de sănătate a animalului. O copie a adeverinţei va rămâne în arhiva medicului.
Art. 23 (1) Deţinătorii au obligaţia sterilizării şi identificării animalelor cu vârsta de peste 6 luni după cum urmează:
a) într-un interval de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri fie în cadrul unui cabinet veterinar ales de aceştia fie de către medicii veterinari contractanţi ai activităţilor menţionate la art. 19 .
b) Persoanele care devin deţinători de animale după 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, au obligaţia să-şi sterilizeze animalele cu vârsta de peste 6 luni în termen de 30 zile după dobândirea acestei calităţi.
c) Deţinătorii trebuie să facă dovada sterilizării şi identificării fie printr-o adeverinţă, fie prin menţionarea efectuării acestor acţiuni în carnetul de sănătate animalului, de către medicul veterinar.
d) Deţinătorii au obligaţia să anunţe la Primăria Ploieşti sau la un medic veterinar de liberă practică care are contract de colaborare cu primăria Ploieşti înstrăinarea, pierderea sau decesul animalului, în termen de maxim 10 zile de la producerea evenimentului în vederea modificării corespunzătoare a bazei de date.
(2) Vor fi exceptate de la obligativitatea sterilizării următoarele categorii de animale:
a) animalele la care starea de sănătate nu permite intervenţia chirurgicală, aspect dovedit prin diagnostic şi certificat medical eliberat de medicul veterinar;
b) câinii utilitari;
c) animalele pentru care deţinătorul plăteşte o taxă anuală în conformitate cu alin. (3).
(3) a) În cazul în care deţinătorul nu şi-a sterilizat animalele deţinute in termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, acesta va plăti o taxă anuală la Primăria Municipiului Ploieşti în cuantum de 200 lei per câine nesterilizat, cu excepţia deţinătorilor ce fac obiectul alin. (2) literele a) şi b).
b) Crescătorii precum şi ceilalţi deţinători de animale au obligaţia de înregistrare a gestaţiilor, precum şi, în termen de 5 zile, a fătărilor, prin intermediul medicilor veterinari de liberă practică.
c) Pe lângă taxa per câine nesterilizat fiecare deţinător va plăti la Primăria municipiului Ploieşti o taxă de 300 lei pentru fiecare generaţie de pui.
d) Pentru femelele fără valoare chinologică nu sunt admise mai mult de două fătări.

CAPITOLUL 2
OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE CÂINI SI CONDIŢIILE DEŢINERII
ACESTORA

Art.24 (1) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor au următoarele obligaţii:
a) să declare toţi câinii pe care îi deţin, în termenul prevăzut;
b) să posede si să păstreze în bune condiţii carnetul de sănătate al câinilor, eliberat de circumscripţia sanitară veterinară si să-l prezinte pentru control persoanelor împuternicite prin prezentul Regulament;
c) să prezinte câinii pe care îi deţin la circumscripţia sanitar-veterinară la ora, data si locul stabilite de medicul veterinar, pentru efectuarea acţiunilor de depistare, vaccinare si administrare a unor produse biologice sau medicamente în cadrul acţiunilor sanitare veterinare dispuse de autoritatea sanitară veterinară de stat;
d) să prezinte anual toţi câinii mai mari de 6 luni pentru vaccinare antirabică.
Vaccinarea va fi atestată prin înscrierea acesteia în carnetul de sănătate eliberat de circumscripţia sanitară veterinară;
e) să anunţe imediat medicului veterinar posibilele cazuri de turbare, precum si
orice muscătură produsă la om de către câinii pe care îi posedă sau îi îngrijesc;
f) este interzisă organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop si participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparţin câinii;
g) cheltuielile generate de întreţinerea câinelui aflat sub supraveghere se suportă de către proprietar sau de deţinătorul temporar al câinelui.
h) persoanele fizice care detin in perimetrul administrat sau proprietate caini rasa comuna si/sau caini metisi, sunt obligate ca in termen de 6 luni de la adoptarea prezentelor norme sa-i sterilizeze" si sa-i declare Primariei Municipiului Ploiesti;
(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor de luptă si de atac prevăzuţi la art.9, lit.d), e) pe lângă obligaţiile specificate la alin.1, mai au si următoarele obligaţii:
a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
b) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
c)să nu fi fost condamnaţi pentru săvârsirea unei infracţiuni contra persoanei;
d) să înregistreze câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională si să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul "Câine periculos", printr-o plăcuţă având dimensiunile de 15 x 25 cm;
e) să depună la sediul Poliţiei Municipiului Ploiesti o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile si rasa stabilită prin lege, precum si o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:
f) numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;
g) efectuarea vaccinării antirabice si a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
h) efectuarea sterilizării câinilor din categoria câinilor de luptă si de atac,
existenţa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câini
i) Pierderea sau decesul unui câine, precum si înstrăinarea câinilor vor fi declarate în termen de 48 de ore la Poliţia Municipiului Ploiesti spre a fi inregistrate;
j) accesul câinilor de luptă si de atac în localurile publice, în mijloacele de transport în comun precum si în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice si a căilor de acces către acestea, este interzis;
k) dresajul si antrenamentul câinilor sunt permise numai în centre speciale, stabilite prin hotărâre de către Consiliul Municipal;
(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor de luptă si de atac
pe lângă obligaţiile specificate la alin.1, mai au si următoarele obligaţii:
a) să înregistreze câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională si să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv,
avertismentul "Câine agresiv", printr-o plăcuţă având dimensiunile de 15 x 25 cm;
b) organele de poliţie, la sesizarea unei persoane sau a reprezentantului legal al acesteia, ori din oficiu, avertizează proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui să ia toate măsurile pentru prevenirea comportamentului canin agresiv;
c) dacă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor nu iau măsurile legale, Poliţia Locala Ploiesti poate dispune plasarea câinilor într-un adăpost.
Art.25 (1) Societăţile comerciale au obligativitatea să permită accesul echipajelor de ecarisaj în incinta unităţii pentru ridicarea câinilor fără stăpân, iar în cazul în care societatea comercială doreste să păstreze câinii acestia vor fi adoptaţi doar după efectuarea operaţiilor de sterilizare, vaccinare, marcare.
(2) Echipajele de ecarisaj nu au voie să ridice câinii sterilizaţi si marcaţi din incinta societăţilor comerciale.
ART.26 În zonele în care se permite cresterea si întreţinerea si menţinerea câinilor, trebuie respectată distanţa minimă de 10 m de la usile si ferestrele imobilelor locuite sau de la drumurile publice.
ART.27 Câinii găsiţi liberi, neînsoţiţi, neidentificaţi, în locuri publice, se consideră câini fără proprietar si vor fi capturaţi de serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân. Animalele pot fi revendicate în termenul legal, de la data capturării, după adeverirea proprietăţii si achitarea cheltuielilor aferente capturării si întreţinerii. După expirarea perioadei de revendicare se procedează în conformitate cu prevederile legislaţiei speciale pentru gestionarea populaţiei de câini fără stăpân, adica OUG nr. 155/2001.
ART.28 Este interzisa cresterea de caini pe domeniul public in imprejmuiri improvizate, in jurul blocului, in garaje.
ART.29 Proprietarul sau îngrijitorul unui câine care este ţinut în casă, curte sau apartament trebuie să se asigure că animalul, prin lătrat sau alte atitudini deranjante, nu conturbă linistea vecinilor si nu crează disconfort prin murdărirea cu dejecţii a suprafeţelor folosite în comun.
ART. 30 Primăria, în colaborare cu organizaţiile de protecţie a animalelor, va efectua campanii de mediatizare cu privire la prezentul proiect, de conştientizare şi educaţie a populaţiei cu privire la legislaţia în vigoare, la necesitatea respectării drepturilor animalelor, a răspunderii faţă de animalul propriu etc. prin:
a) implementarea de programe de informare şi educare;
b) amenajarea de afişaje stradale pentru promovarea adopţiilor şi sterilizării, care să conţină şi informaţii cu privire la locaţiile unde sterilizarea se efectuează gratuit;
c) crearea unui website pentru adopţii şi popularizarea lor prin intermediul reţelelor virtuale de socializare;
d) organizarea bilunară de târguri de adopţii;
e) invitarea în mod regulat la adăposturile publice a elevilor şi profesorilor;
f) informarea constantă a populaţiei în legătura cu numărul de câini aflaţi în adăpost şi cu numărul de câini adoptaţi;
g) tipărirea şi împărţirea de materiale informative în scoli, licee, parcuri, la sediul asociaţiilor de proprietari, la sediul regiilor autonome şi al serviciilor publice de interes local;
Primaria minicipiului Ploiesti va constitui, in cadrul Politiei Locale, un departament numit Protectia Animalelor, compus din minim 4 politisti locali instruiti in domeniul protectiei animalelor la care se vor alatura minim 3 reprezentanti ai ONG-urilor specializate in protectia animalelor. Se va aloca un numar de telefon permanent acestui departament pentru a pune in aplicare prezenta Hotarare si care va fi adus la cunostinta opiniei publice. Rolul acestui departament este de a monitoriza modul de aplicare a prezentei hotărâri precum şi de a colabora cu Poliţia Română şi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor în vederea asigurării respectării Legii 205/2004 de protecţie a animalelor şi OUG 155/2001 de gestionare a câinilor fără stăpân.
CAPITOLUL 3
OBLIGAŢIILE MEDICILOR VETERINARI

Art.31 Medicii veterinari care îsi desfăsoară activitatea pe raza municipiului Ploiesti sunt obligaţi să elibereze carnete de sănătate pentru fiecare câine asupra
căruia au intervenit cu operaţii de sterilizare sau care este sub directa lor urmărire medicală si sa comunice Primariei datele de inscriere in Registrul Local de identificare si inregistrare a cainilor.

CAPITOLUL 4
NORME SANITAR - VETERINARE
ART.32- Principala condiţie de deţinere a unui animal este cunoasterea si respectarea cerinţelor legislative prevăzute de normele sanitare veterinare, de protecţia mediului, sănătate publică, siguranţa publică, de protecţia si bunăstarea animalelor.
ART.33 Deţinătorii vor prezenta animalul la vaccinarea antirabică.Toţi câinii cu vârsta de peste 3 luni trebuie să fie vaccinaţi antirabic, apoi revaccinaţi o dată pe an, prin grija deţinătorului.Vaccinarea antirabică se face de către reprezentanţii autorităţii sanitare veterinare, si anume medicii veterinari de circumscripţie teritorială împuterniciţi în acest sens. Despre vaccinarea antirabică a câinelui, medicul veterinar emite o adeverinţă de vaccinare, care
serveste si la adeverirea proprietăţii, dupa inscrierea in registrul Primariei Municipiului Ploiesti.
ART.34 Eutanasierea este admisă când animalul suferă de o boală gravă, nevindecabilă, si trebuie efectuată doar de un medic veterinar prin metode care în mod cert nu implică suferinţe suplimentare animalului. La cererea proprietarului medicul veterinar poate să eutanasieze animalul dacă dreptul de proprietate este deplin lămurit sau în cazul în care uciderea este impusă de lege.
Procedura se execută fără asistenţă publică.
ART.35 În cazul în care animalul nu este bolnav, dar, din anumite motive obiective, întreţinerea acestuia devine imposibilă, se impune încercarea tuturor posibilităţilor de a găsi o gazdă nouă sau plasarea la un azil corespunzător. În niciun caz animalul nu poate fi abandonat, acest fapt reprezentând o traumă mai mare decât eutanasia, si în acelasi timp un pericol pentru sănătatea si siguranţa publică.

CAPITOLUL 5
SANCŢIUNI

Art.36 (1) Constituie contraventie, conform prevederilor Legii 61/1991 – pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsirea urmatoarelor fapte, daca nu sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale sa constituie infractiuni:
a) lasarea in libertate fara supraveghere a cainilor in alte conditii decat cele prevazute in prezentul Regulament, se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei.
b) tulburarea linistii locuitorilor prin provocarea de zgomote sau larma prelungita si nejustificata se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei .
c) cresterea pe domeniul public a cainilor in imprejmuiri impovizate, in jurul blocului sau in garaje, se sanctioneaza cu amenda de la 300-500 lei si desfiintarea adaposturilor improvizate pe cheltuiala celui care le-a improvizat.
(2) Constatarea si aplicarea sanctiunilor se va face de catre Politia Locala Ploiesti.
Art.37 (1) Constituie contravenţie la normele sanitare veterinare, conform Hotărârii Guvernului României nr.984/2005 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare si se sancţionează:
a) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei:
- permiterea accesului câinilor în unităţi care prelucrează, depozitează sau valorifică produse de origine animală, în pieţe, în târguri si în alte locuri
publice, cu excepţia câinilor de serviciu ai Ministerului Administraţiei si Internelor si ai Ministerului Apărării Naţionale, câinilor însoţitori, special pregătiţi pentru persoane cu handicap, precum si a câinilor de vânătoare prevăzuţi cu botniţă si condusi în lesă de persoane autorizate;
b) cu amendă de la 300 lei la 600 lei:
- lovirea, chinuirea, părăsirea sau cresterea animalelor în condiţii de nerespectare a normelor sanitare veterinare;
- neaplicarea si nerespectarea normelor sanitare veterinare referitoare la protecţia si bunăstarea câinilor cu privire la adăpostire, hrană, îngrijire, sănătate, ucidere sau eutanasiere;
c) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei:
- neprezentarea câinilor de către deţinător pentru vaccinarea antirabică si pentru executarea altor operaţiuni sanitare veterinare la locul, data si ora stabilită de medicul veterinar;
- neacordarea sprijinului necesar de către proprietarii sau însoţitorii câinilor, pentru efectuarea operaţiunilor de depistare, vaccinare si administrare a unor produse biologice sau medicamente.
(2) Constatarea si aplicarea sancţiunilor se face prin proces-verbal încheiat de către medicul veterinar din cadrul DSVSA Prahova sau de catre politistul local din cadrul Politiei Locale Ploiesti.
Art. 38 (1) Constituie contravenţie la prezentele norme si se sancţionează:
a) cu amendă de la 1000 lei la 4000 lei:
- organizarea de către deţinătorii de câini a competiţiilor si luptelor cu câini de talie mijlocie si mare în municipiul Ploiesti, dacă fapta nu este săvârsită în astfel de condiţii încât să constituie infracţiune potrivit Legii nr.60/2003;
b) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei:
- nedeclararea câinilor de catre persoanele fizice,
- neprezentarea carnetului de sanatate presedintelui de asociatie
c) cu amendă de la 100 lei la 500 lei:
accesul persoanelor însoţite de câini, chiar dacă acestia sunt condusi cu lesă si botniţă, în magazine, localuri publice de consumaţie, instituţii publice, cinematografe, mijloace de transport în comun;
d) cu amendă de la 2000 lei la 5000 lei:
- abandonarea de câini, precum si a puilor lor de către orice persoană fizică sau juridică pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti;
- aruncarea de către orice persoană fizică sau juridică a cadavrelor de câini pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiesti;
e) cu amendă de la 100 lei la 250 lei:
- pentru încălcarea prevederilor vizand plimbarea cainilor fara lesa si botnita;
f) cu amenda de la 500-1000 lei neplata taxei anuale pentru animalul detinut nesterilizat, care a implinit varsta de 6 luni, in conditiile stipulate in prezenta hotarare si neinregistrarea gestaiilor si fatarilor, in conditiile stipulate in prezentul regulament;
(2) Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se face de catre medicul veterinar din cadrul DSVSA Prahova si /sau politistul local din cadrul Politiei Locale Ploiesti, printr-un proces-verbal încheiat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată si completată.
(3) Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei si de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia.
- Plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal se depune la organul din care face parte agentul constatator, urmând a fi soluţionată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată si completată.

CAPITOLUL 6
DISPOZITII FINALE

Art.39 In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor Norme, medicii veterinari care îsi desfăsoară activitatea pe raza municipiului Ploiesti în cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare vor întocmi o evidenţă cu privire la numărul de câini.

Back To Top