Categorie: Economic

AJOFMPrahovaAgenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, în calitate de beneficiar al proiectului „PROMOTOR Laboral-Profesioniști SPO pentru ocupare și incluziune" POSDRU/180/4.1/S/155306, în parteneriat cu AJOFM Tulcea, SC GLOBAL COMMERCIUM SRL București, și METODO CONSULTORES S.L. (partener transnațional) organizează în data de 21 aprilie 2015, începând cu orele 10, conferința de lansare a proiectului, la Sala de conferințe Alfa, Hotel Central, Ploiești.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității personalului SPO de a dezvolta și furniza servicii integrate mai eficiente clienților persoane din grupuri vulnerabile, prin intermedierea personalizată cu angajatorii.
Proiectul propune un demers cu impact dublu asupra creșterii eficacității și îmbunătățirii sistemice a serviciilor furnizate de către SPO clienților, adresându-se simultan celor două mari categorii pe care le deservește: clienți-șomeri în căutarea unui loc de muncă, în cazul actual aceștia fiind grupurile vulnerabile, pe de o parte afectate unui nivel scăzut de incluziune și absență a oportunităților de angajare și potențialii angajatori, pe de altă parte – insuficient informați și sensibilizați în legătură cu problematica sau oportunitatea angajării persoanelor din grupurile vulnerabile.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4. Modernizarea Serviciului Public de Ocupare, Domeniul major de intervenție 4.1. „Întărirea capacității serviciului public de ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare", având o perioadă de implementare de zece luni și o valoare totală de 4.069.348, 50 lei

Back To Top