Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Economic

Ministerul de Finanțe le plânge de milă angajaților ANAF și a decis să-i stimuleze, pentru creșterea gradului de colectare. Astfel, 15% din sumele recuperate de la contribuabili se vor transforma în recompense pentru aceștia.

 

Măsura este prevăzută într-o ordonanță de urgență adoptată la finalul anului trecut și publicată în Monitorul Oficial pe 29 decembrie:
"Începând cu anul 2018, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin înfiinţarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, poate reţine, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ fiscale, procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală care au la baza sesizări ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, rămase definitive în sistemul căilor de atac, reprezentând:
a) impozite, taxe şi contribuţii, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin încasare, compensare sau executare silită;
b) obligaţii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare, compensare sau executare silită;
c) valoarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
d) repararea prejudiciului material şi sume confiscate prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală care au la baza sesizări ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, stinse prin încasare, valorificare sau executare silită".
Constituirea veniturilor se face din sumele stinse într-un exerciţiu financiar, cu condiţia că actele prevăzute la alin.(1) prin care au fost stabilite sumele respective să rămână definitive în sistemul căilor de atac în acelaşi exerciţiu financiar, mai precizează documentul citat.
MFP argumentează, în nota de fundamentare, că "echipele de control sunt supuse presiunilor din partea contribuabililor, de multe ori fiind formulate plângeri penale împotriva membrilor lor sau se confruntă cu ameninţări din partea contribuabililor, în special din partea celor care se afla în zona de criminalitate economică". Potrivit datelor citate de Minister, în primele trei trimestre din 2017, la ANAF "au fost înregistrate 1.086 încetări ale raporturilor de serviciu".

Back To Top