Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Economic

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi economice sau alte categorii de venituri vor depune la ANAF o singură declaraţie - Declaraţia Unică - care va cuprinde toate informaţiile necesare privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate şi asigură simplificarea modului de stabilire şi declarare a obligaţiilor de plată. Noul mecanism introdus permite, de asemenea, şi simplificarea modului de efectuare a plăţii impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale.

 

Reglementarea face parte dintr-o ordonanţă de urgenţă adoptată joi de Guvern, prin care se urmăreşte simplificarea şi reducerea birocraţiei în relaţia contribuabililor cu Fiscul. Practic, prin introducerea Declaraţiei Unice se elimină şapte declaraţii fiscale (D200, D 201, D 220, D221, D600, D604, D605). "Se trece practic, de la un sistem în care informaţiile erau furnizate de contribuabili în declaraţii diferite, în scopul stabilirii impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale, la un sistem de declarare în care toate obligaţiile declarative ale contribuabililor sunt îndeplinite prin depunerea Declaraţiei unice. Aceasta va conţine informaţii atât despre venitul realizat în anul precedent, cât şi despre venitul estimat pentru anul curent şi va putea fi rectificată oricând până la termenul de plată.  Termenul unic de plată va fi 15 martie anul următor pentru anul precedent (o singură scadenţă, în loc de cinci) cu posibilitatea de a face plăţi oricând în cursul anului până la termenul scadent, de 15 martie, inclusiv. În 2018, Declaraţia Unică se depune până pe 15 iulie", a precizat Ministerul de Finanțe.

Prin ordonanţa de urgenţă se trece de la impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii stabilite de către organul fiscal la un sistem de autoimpunere în care impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii pentru anul curent se stabilesc prin Declaraţia unică de către contribuabil.

Referitor la contribuţiile sociale, obligaţiile de plată curente se determină prin estimarea venitului ce urmează a se realiza în anul curent din activităţi independente şi drepturi de proprietate intelectuală, în cazul contribuţiilor pentru pensii, iar în cazul contribuţiilor pentru sănătate, se estimează, pentru anul în curs veniturile realizate din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse.

Contribuţia pentru pensii reprezintă 25% dintr-un venit ales de contribuabil cel puţin egal cu 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe ţară).

Contribuţia pentru sănătate reprezintă 10% din 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe ţară).

Contribuabilul care plăteşte venituri din drepturi de proprietate intelectuală, asocieri cu persoane juridice, arendă şi asocieri cu persoane juridice va stabili, declara şi plăti impozitul pe venit, CAA şi CASS prin reţinere la sursă la momentul plăţii venitului. Reţinerea la sursă nu se aplică dacă venitul estimat pentru fiecare sursă de venit este mai mic decât 22.800 lei, pentru anul 2018 (12 salarii de bază minime brute pe ţară).

Reţinerea la sursă a impozitului pe venit cu impunere finală se menţine şi pentru veniturile obţinute din dividende, dobânzi, lichidarea unei persoane juridice, premii şi jocuri de noroc şi alte surse.

Sfera veniturilor din activităţi independente a fost revizuită în sensul excluderii veniturilor din proprietate intelectuală şi tratării acestora, în mod distinct, ca şi o categorie de venituri de sine stătătoare pentru care se aplică în continuare metoda reţinerii la sursă.

Prin introducerea acestor modificări se simplifică modul de stabilire a impozitului pe venit şi se elimină emiterea de către A.N.A.F. a deciziilor de impunere pentru plăţile anticipate.

Actul normativ introduce, pentru 2018, posibilitatea reducerii obligaţiilor fiscale anuale - impozit pe venit, CAS, CASS - prin acordarea unor bonificaţii, astfel:

> 5% dacă Declaraţia Unică se depune până la 15 iulie 2018 prin mijloace electronice, iar obligaţiile fiscale sunt achitate integral până la 15 martie 2019;

> 5% dacă obligaţiile fiscale sunt achitate integral până la 15 decembrie 2018.

Dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile menţionate, bonificaţia acordată va fi de 10%.

Ordonanța aduce modificări privind modul de stabilire a CAS şi CASS. Persoanele fizice pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate dacă estimează că în anul curent realizează venituri nete anuale cumulate, sub plafonul de 22.800 lei (12 salarii de bază minime brute pe ţară) şi /sau dacă nu realizează venituri.

Ordonanţa de urgenţă include, de asemenea, un capitol, de reglementări în domeniul pensiilor şi sănătăţii, pentru punerea în concordanţă cu noile reglementări ale Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal şi menţinerea calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale. "În cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III din Codul Fiscal sau Legii nr. 170/2016, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din investiţii şi venituri din alte surse, calitatea de asigurat și dreptul la pachetul de servicii medicale de bază se acordă, pentru o perioadă de 12 luni, calculată de la data depunerii declarației unice, şi încetează dacă nu se depune o nouă declarație până la termenul prevăzut în Codul fiscal pentru perioada următoare. Persoanele care nu realizează venituri şi nu sunt exceptate de la plata contribuţiei dobândesc calitatea de asigurat pentru o perioadă de 12 luni, prin depunerea declaraţiei unice, indiferent de data depunerii acesteia, calitate care încetează dacă nu se depune o nouă declarație pentru perioada următoare. În cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și  asimilate salariilor calitatea de asigurat și dreptul la pachetul de bază se acordă de la data începerii raporturilor de muncă/serviciu şi încetează în termen de 3 luni de la data încetării raporturilor de muncă/serviciu. Pentru anul 2018, se reglementează că persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiţii şi alte surse îşi păstrează calitatea de asigurat, până la termenul de depunere a declaraţiei unice (15 iulie), astfel încât să beneficieze în continuare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale", au explicat reprezentanții CNAS.

Pentru asiguraţii sistemului de asigurări sociale de sănătate, care au obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după depunerea declaraţiilor fiscale, ANAF are obligaţia de a transmite CNAS informaţiile necesare în vederea acordării calităţii de asigurat. CNAS şi ANAF îşi vor acorda reciproc şi gratuit accesul la informaţiile referitoare la declararea/ achitarea contribuţiei, precum şi la anumite categorii de persoane exceptate de la plata contribuţiei înregistrate în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

Back To Top