Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Economic

constructii genericFederația Patronatelor Societăților din Construcții a transmis Curții de Conturi și Agenției Naționale pentru Achiziții Publice o scrisoare deschisă în care solicită eliminarea oricăror neclarități la nivelul antreprenorilor și entităților contractante, ca urmare a modificărilor legislative operate în ultima perioadă, în ceea ce privește procedurile de achiziții publice.

Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) a transmis un mesaj prin care salută "eforturile pe care atât ANAP, cât și CCR le fac în clarificarea și rezolvarea problemelor legate de modificarea contractelor de achiziție publică (în particular a celor de lucrări) ca urmare a ultimelor modificări legislative ce afectează valoarea salariului minim brut, dar și structura acestuia, prin trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Ca reprezentant al operatorilor economici, dorim să venim în sprijinul acestor eforturi, astfel încât să fie eliminate orice neclarități la nivelul antreprenorilor și entităților contractante, iar modificarea contractelor să se facă într-un mod echitabil, verificabil, exclusiv în acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului".

Mesajul FNSC se referă la "efectele juridice ale prevederilor OUG 79/2017, HG 846/2017 și OUG 3/2018 asupra contractelor de achiziție publică/ acordurilor-cadru”.

Printre propunerile Federației se numără:

  • 1. Utilizarea unei terminologii unitare, prin folosirea unui singur termen pentru situația modificării valorii contractelor datorată schimbărilor legislative, respectiv ”actualizare”;

  • 2. Retragerea/înlocuirea Notificării ANAP și emiterea unei Instrucțiuni obligatorii, elaborată în concordanță cu concluziile dezbaterilor și Hotărârea CCR;

  • 3. Formularea unei poziții clare și unitare în ceea ce privește situația în care se încadrează modificarea contractului ca urmare a modificărilor legislative în Art 221 din Legea 98/2016, respectiv Art 237 din Legea 99/2016;

  • 4. Stabilirea unui mod unitar în ceea ce privește modalitatea de aplicare/ modificare a contractelor, prin aplicarea unor coeficienți/formule de calcul pentru modificarea contractelor de execuție aflate în derulare și abordarea unitară a modului în care se vor face decontările pe norme de deviz;

  • 5. Propunere formulă de calcul pentru modificarea componentei manoperă în cadrul cheltuielilor directe, având în vedere atât creșterea salariului minim brut garantat în ultimii ani, cât și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat.
  • " Având în vedere importanța și urgența găsirii unei soluții (în ultimele 3 luni nu s-au putut face decontări, sau acestea s-au făcut numai parțial, derularea contractelor fiind îngreunată) vă rugăm să stabiliți o întâlnire cu toţi factorii interesați/ implicați, și să ne comunicați data și locul întâlnirii", au mai transmis reprezentanții FPSC.

    Scrisoarea integrală, care include și argumentele aduse de Federația Patronatelor Societăților din Construcții pentru susținerea acestor propuneri, poate fi citită AICI.

    Back To Top