Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Economic

declaratie unicaMinisterul Finanțelor Publice a anunțat că oferă consultanță pentru contribuabili, în vederea completării și/sau depunerii și transmiterii declarației unice, implementată din acest an și care înlocuieşte mai multe formulate depuse, până acum, de diverse categorii de persoane.

Printr-un ordin comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, MFP stabilește modalitățile concrete de asistență oferită contribuabililor în procesul de completare și transmitere a declarației unice, de către unitățile teritoriale ale ANAF în colaborare cu Serviciile de taxe și impozite locale din primării. Proiectul de ordin, care prezintă în detaliu întreaga procedură, poate fi consultat AICI.

Printre pașii care trebuie urmați se numără:

> întocmirea listei cu persoanele care au obligația depunerii declarației unice, în termen de 15 zile de la încheierea anului fiscal;

> actualizarea listei, dacă intervin modificări semnificative;

> obligația organului fiscal local de a informa organul fiscal central în termen de 5 zile de la primirea listei, că nu dispune de mijloacele tehnice necesare asigurării asistenței privind completarea şi/sau depunerea precum şi transmiterea declarației unice;

> publicarea listei cu persoanele desemnate să acorde asistență din cadrul organului fiscal local, atât la sediul acestuia cât şi la sediul organului fiscal central, precum şi pe pagina de internet a acestora;

> obligația organului fiscal local şi a organului fiscal central de a organiza în perioada 15 ianuarie -15 martie a fiecărui an (şi prin excepţie în perioada 15 mai -15 iulie în anul 2018), întâlniri cu contribuabilii vizați pentru diseminarea prevederilor legale, a procedurilor de completare şi depunere a declarației, precum şi instruire practică;

> obligația mediatizării pe toate canalele de comunicare a procedurii de întocmire și depunere a declarației unice;

> detalierea modalității de realizare în comun a îndrumării şi asistenței contribuabililor cu privire la:

> modul de completare pe suport hârtie sau în formă electronică,

> înregistrarea în "Spațiul privat virtual",

> transmiterea declarației unice prin mijloace electronice.

La elaborarea listei care trebuie întocmită în anul 2018, organul fiscal central va avea în vedere persoanele fizice despre care deţine informaţii că în anul 2017 au realizat :

- venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 din Codul fiscal;

- venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70 din Codul fiscal, cu excepţia celor a căror impunere a fost finală potrivit art. 73;

- venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Codul fiscal, cu excepţia veniturilor din arendă a căror impunere a fost finală potrivit art. 84 alin. (8);

- venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Codul fiscal, cu excepţia veniturilor din dividende, dobânzi şi a celor din lichidarea unei persoane juridice, a căror impunere a fost finală potrivit art. 97;

- venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Codul fiscal.

Back To Top