Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Economic

ANUNT recrutare si selectie personal 

Angajator: Asociatia Grupul de Actiune Locala Ploiesti – Dezvoltarea Sustenabila a Zonelor Marginalizate din Municipiul Ploiesti (GAL Ploiesti)
Denumirea postului: Expert proceduri elaborare/ implementare proiecte SDL,cod COR 242213 Expert accesare fonduri structural si de coeziune europene
Tipul contractului: Norma partiala, pe durata determinata, cu posibilitatea de prelungire
Locatia postului: Municipiul Ploiesti, judetul Prahova

Cerinte obligatorii generale:
a) Are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale uniunii europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) Are varsta minima prevazuta de normele in vigoare;
d) Are capacitate deplina de exercitiu;
e) Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului;
g) Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Cerinte obligatorii specifice:
1. Studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalent – min. 3 ani;
2. Experienta in  organizare si implementara proiecte cu finantare europeana-2 an;
3. Abilitati de implementare proiecte, spirit de echipa, capacitate de adaptare la medii diverse, o buna capacitate de comunicare.

Descrierea postului:

  • Responsabil cu Elaborarea si implementarea procedurii de selecţie a propunerilor de proiecte de către GAL Ploiesti;
  • Participa la desfăşurarea procesului de evaluare şi selecţie a propunerilor de proiecte la nivelul GAL;
  • Participa la procesul de evaluare şi selecţie a proiectelor de către GAL;
  • Verificarea cheltuielilor efectuate în perioada de raportare precum şi estimarea cheltuielilor pentru următoarea perioadă de raportare, din punctul de vedere al încadrării în linia bugetară aferentă, planul de achiziţii şi calendarul activităţilor proiectului;
  • Identificarea în timp util a eventualelor probleme şi instituirea măsurilor corrective;
  • Colaboreaza cu Expert implementare proiecte SDL si Expert monitorizare proiecte si implementare SDL in activitatile implicate.

Continut dosar:
1. CV format Europass (original);
2. CI (copie conform cu orginalul);
3. Diplome, certificate, adeverinte, contracte/carte de munca, care sa ateste informatiile prezentate in CV, referitoare la nivelul de studii/specializari si experienta profesionala specifica (copie conform cu originalul)

4.Scrisoare de intentie (original).

Nota: Contractul Individual de Munca se va incheia dupa obtinerea finantarii, data la care se va solicita completarea dosarului cu cazierul judiciar si adeverinta medicala.

Persoanele interesate pot trimite dosarul in format fizic la adresa: Municipiul Ploiesti, b-dul Republicii, nr. 2, intrarea G sau in format electronic la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pana la data 27.04.2018,orele 12.00.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la: 0753098148.

Adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 
Pagina de facebook: www.facebook.com/galploiesti

Back To Top