Categorie: Actual

Anunț bombă al Consiliului Concurenței, care a dezvăluit că anchetează o posibilă înțelegere tip cartel a medicilor de familie. Aceștia ar fi recurs la o asemenea metodă pentru a menține, la un nivel ridicat, tarifele pe care le percep de la pacienți pentru serviciile nedecontate de Casa de Asigurări de Sănătate.

 

În urma unei anchete sectoriale, Consiliul Concurenței a decis declanșarea investigației pe piaţa serviciilor medicale nedecontate de Casa Naţională Asigurări de Sănătate şi plătite direct de consumatori. Ancheta se referă "la o posibilă înţelegere anticoncurenţială între Societatea Naţională de Medicina Familie şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (inclusiv filialele judeţene afiliate acestora) pentru stabilirea în comun a tarifelor pentru diverse servicii medicale care nu sunt decontate de CNAS şi care sunt plătite direct de consumatori", au anunțat reprezentanții instituției.
Deja au fost efectuate inspecţii inopinate la sediile Societăţii Naţionale de Medicina Familiei (SNMF) şi ale Federaţiei Naţionale a Patronatelor Medicilor de Familie din municipiul Bucureşti şi din ţară, iar documentele ridicate în cadrul inspecţiilor se află în analiza autorităţii române de concurenţă, în cadrul procedurilor specifice investigaţiei. "Inspecţiile inopinate constituie o etapă preliminară a investigaţiei, iar efectuarea lor nu reprezintă o antepronunţare a Consiliului Concurenţei în ceea ce priveşte existenţa unei încălcări a Legii concurenţei", se mai arată în informarea oficială pe această temă.
În paralel, însă, autoritatea de concurență a formulat și o serie de recomandări. Acestea se referă, de exemplu, la necesitatea revizuirii prevederilor referitoare la stabilirea unui număr minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, precum şi a reglementărilor care vizează denunţarea unilaterală de către Casa de Asigurări de Sănătate a contratelor încheiate cu cabinetele de medicină de familie, "deoarece acestea pot conduce la eliminarea de pe piaţă a unor entităţi care desfăşoară o activitate liberală. Din punctul de vedere al Consiliului Concurenţei, principalul aspect care ar trebui să influenţeze alegerea unui cabinet de medicină de familie este oferta de servicii medicale prestate în cadrul acestui cabinet". Iar "concurenţa între cabinetele de medicină de familie se manifestă cu ocazia alegerii de către pacient a medicului de familie, în funcţie de opţiunile proprii, legate, în principal, de elemente ce vizează reputaţia medicului şi poziţia geografică a cabinetului şi ca urmare stabilirea unui număr maxim de persoane ce asigurate înscrise la un medic de familie ar fi justificat. "
De asemenea, Consiliul Concurenţei recomandă modificarea prevederilor privind componenţa Comisiei care stabileşte numărul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediu rural şi care decide, în fapt, intrarea pe piaţă a unor noi medici de familie.
Autoritatea de concurență s-a referit și la contractele dintre medici și Casa de Asigurări: "Consiliul Concurenţei a constatat că, deşi în conformitate cu prevederile legale, furnizorii pot negocia contractele, în fapt negocierea realizată, nu asigură o flexibilitate adecvată, astfel încât aceasta să vină în întâmpinarea nevoilor furnizorilor. Astfel, contractele încheiate sunt contracte cu clauze prestabilite de către Casa de Asigurări de Sănătate, posibilitatea furnizorilor de a discuta/negocia clauzele acestor contracte, rezumându-se, pe de o parte, la prezentarea unei documentaţii care este de asemenea realizată în baza unor reglementări legale şi, pe de altă parte, la analiza acestei documentaţii. De asemenea, Casa de Sănătate este în măsură să impună furnizorilor încheierea contractelor în anumite condiţii. Ca urmare, Autoritatea de Concurenţă recomandă modificarea actelor normative ce se referă la condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în sensul asigurării unei flexibilităţi a negocierilor astfel încât aceasta să vină în întâmpinarea nevoilor furnizorilor".
În legătură directă cu ancheta declanșată de Consiliul Concurenței, o recomandare importantă se referă la elaborarea unor reglementări prin care să se stabilească, la nivel naţional, o listă exhausivă care să cuprindă serviciile medicale pe care un cabinet medical le poate desfăşura contra cost.

Back To Top