Categorie: Actual

Codul rutier se modifică din nou și, potrivit proiectului în acest sens publicat de Ministerul Afacerilor Interne, una dintre principalele schimbări îi vizează pe cei care cumpără mașini second-hand.

Proiectul de Ordonanță de Urgență publicat de MAI prevede, printre altele, că "în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor simultan cu menționarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente de înmatriculare transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului". În legătură cu acest aspect se face referire la un nou concept, suspendarea înmatriculării, definit ca " operaţiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public."
"Reglementările în vigoare instituie în sarcina noului proprietar obligaţia de a întreprinde demersurile necesare pentru transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în evidenţele autorităților abilitate (să înmatriculeze autovehicule). Cu toate acestea, sunt și situații în care noii proprietari de vehicule rămân în pasivitate; motivele țin de indiferență sau, mai grav, de încercarea de a evita răspunderea juridică (în situația săvârșirii unor abateri de la normele privind circulația pe drumurile publice) sau chiar plata unor taxe. Pentru a evita astfel de situații, instrumentele de control ale statului în ceea ce privește transferul dreptului de proprietate asupra vehiculelor au fost îmbunătățite, prin intervenții normative dar și printr-un schimb de informații mai eficient. (...)Pentru a asigura finalitatea procedurilor este necesară introducerea unui instrument eficient care (împreună cu schimbul de informații realizat între autorități) să-l determine pe noul proprietar să-și îndeplinească obligația de transcriere a transmiterii dreptului de proprietate. Astfel, introducerea instituției juridice a suspendării înmatriculării, ca măsură de retragere provizorie a dreptului de utilizare a unui vehicul pe drumul public, care să intervină de drept în anumite condiții stricte prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2002, ar trebui să contribuie la crearea unui instrument complet de control și la normalizarea unei situații care afectează interesele private ale persoanelor, dar și interesul public", se arată în expunerea de motive.
Actul normativ instituie "noțiunea de suspendare a înmatriculării ca operaţiune administrativă care constă în interzicerea temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public, precum şi regimul juridic al acestei operațiuni/măsuri, respectiv situaţiile în care aceasta se produce de drept, respectiv când încetează, precum şi sancţiunile aplicate în cazul nerespectării interdicției de a circula cu un vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată". Această procedură se va aplica fie când noul proprietar (cumpărător) nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului, fie la expirarea / anularea inspecției tehnice periodice a vehiculului. Totodată, "se instituie interdicția de a circula cu un vehicul a cărui înmatriculare a fost suspendată". Astfel, proprietarul care, în termenul de 90 de zile prevăzut de lege, nu va informa cu privire la cumpărarea mașinii va pierde, temporar, dreptul de a mai folosi autoturismul second-hand.

Back To Top