Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Elevii nu mai au voie să efectueze "serviciu" pe școală, nu mai pot ține la ei telefoanele mobile în timpul orelor, dar nici nu pot sancționați prin a fi dați afară de la cursuri, dacă nu poartă uniformă, stabilește Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, prin modificările care i-au fost aduse în primele zile ale acestui an.

 

"În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; prin excepție de la această prevedere este permisă utilizarea acestora numai în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de urgență", prevede, acum, ROFUIP, care stabilește și că "pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ".
În urma modificării Regulamentului, au fost interzise, de asemenea, "măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor". Documentul face trimitere clară la "serviciul pe școală", "interzicerea participării la cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ".
Schimbările îi vizează, însă, și pe părinți, care trebuie amendați în cazul în care nu-și trimit odraslele la școală. "Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada învățământului obligatoriu, este sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității", prevede un alt articol al ROFUIP, modificat zilele trecute în sensul că, până acum, acesta doar oferea posibilitatea aplicării amenzilor, dar sancțiunea nu avea caracter obligatoriu. De acum, asemenea fapte intră în sfera contravențiilor și, potrivit ROFUIP, sancționarea "se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ".
Alte modificări aduse Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar stabilesc proceduri referitoare la diverse activități din învățământul dual, o formă relativ nouă introdusă în sistemul instructiv-educativ, dar și pe cele privind modalitatea de aprobare/avizare a auxiliarelor (VEZI DETALII). "În funcție de nevoile specifice fiecărui ciclu de învățământ, cadrele didactice prin catedre/comisii metodice selectează auxiliarele didactice din lista celor aprobate/avizate de CNEE. Acestea sunt centralizate de profesorul diriginte, care le prezintă adunării generale a părinților. Adunarea generală a părinților hotărăște susținerea cadrelor didactice și a echipei manageriale a unității de învățământ privind activitățile, auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ utilizate în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilor. Ulterior, Consiliul reprezentativ al părinților/Asociația de părinți din fiecare unitate de învățământ își exprimă acordul pentru utilizarea materialelor auxiliare propuse de cadrele didactice/catedre/comisii metodice și întreprind demersurile necesare punerii în practică a deciziilor luate de adunările generale ale părinților, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar. Cadrele didactice vor fi informate prin intermediul consiliilor profesorale în legătură cu aceste demersuri", a explicat Ministerul Educației.
Modificările au fost stabilite prin ordin de ministru și sunt deja în vigoare, luni, când elevii și cadrele didactice se întorc la cursuri, după vacanța de iarnă.
Foto ilustrație

Back To Top