Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Actual

Săptămâna trecută s-a încheiat perioada dedicată primei etape a consultării publice privind proiectul Planurilor-cadru pentru învățământul liceal, filiera teoretică. Acestea au făcut și obiectul unei dezbateri organizate zilele trecute, la Ploiești, de platforma civică națională "ÎMPREUNĂ".

Părinți și profesori au fost invitați, la Muzeul Județean de Artă "Ion Ionescu-Quintus" Prahova, la dezbaterea publică națională pe tema propunerilor puse în discuție de Ministerul Educației Naționale pentru Planurile-cadru privind învățământul liceal (profilul teoretic).
Prima etapă a consultării publice lansate de MEN s-a încheiat pe 26 ianuarie, aceasta punând în dezbatere trei variante cu privire la care elevii, profesorii și părinții și-au putut exprima punctele de vedere și prin intermediul unor chestionare on-line.
Potrivit Ministerului Educației, toate cele trei variante supuse consultării au fost construite pornind de la competențele ce urmează a fi dobândite de elevi la finalul claselor a X-a și a XII-a, așa cum sunt definite de profilul absolventului. Potrivit MEN, variantele de proiect urmăresc eliminarea unor incoerențe/dezechilibre existente în actualele planuri-cadru și dezvoltarea unor oferte educaționale care să corespundă așteptărilor elevilor ce au optat pentru un anumit profil/specializare. "Principiul de bază a fost acela de a asigura un trunchi comun (TC) până în clasa a X-a, care să permită tuturor elevilor ce vor finaliza învățământul obligatoriu deținerea la nivel funcțional a celor opt competențe-cheie. Fiecare variantă are o raportare specifică la rolul curriculumului diferențiat (CD) și al curriculumului la decizia școlii (CDS), situație reflectată și de ponderile orare diferite alocate acestora. Procesul de elaborare a propunerilor de planuri-cadru pentru ciclul liceal (filiera teoretică) s-a fundamentat pe un set de repere şi principii de dezvoltare curriculară și pe un profil de formare al absolventului, promovate în documentul de politici «Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional»", a mai informat Ministerul Educației.
„ÎMPREUNĂ" este cea mai mare și profundă formă de unitate a societății civile din România, fiind alcătuită din peste 1000 de ONG-uri și intelectuali din toată țara reuniți pentru prima dată, într-un număr atât de copleșitor, pentru apărarea valorilor identitare ale civilizației românești, cum ar fi cele legate de familie, educație ori celelalte valori ale noastre in contextul civilizației europene.

Back To Top