Categorie: Actual
  • Inspectorii de muncă au efectuat 30 de controale pe domeniul relațiilor de muncă, în urma cărora au depistat trei persoane care prestau muncă nedeclarată
  • Valoarea amenzilor s-au cifrat în valoare de 21.500 de lei și 63 de avertismente. 
  • Inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate și Sănătate în muncă au dispus 66 de măsuri cu termene ferme de remediere a deficiențelor constatate

Lipsa evidenței orelor prestate de către salariați, lipsa dovezii înmânării salariatului a contractului individual de muncă și neinițierea negocierilor în vederea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, dar și neacordarea sporului pentru activitatea prestată pe timp de noapte sunt doar câteva dintre neregulile constatate de inspectorii ITM Prahova.

Campania Națională derulată în Prahova, privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile precum fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase, s-a derulat în perioada 05 aprilie – 08 aprilie.

„Inspectorii de muncă au efectuat 30 de controale pe domeniul relațiilor de muncă, în urma cărora au depistat 3 persoane care prestau muncă nedeclarată”, a precizat ITM Prahova.

De asemenea, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate și Sănătate în muncă au verificat 22 de angajatori.

„În urma controalelor desfășurate în domeniul Securității și Sănătății în muncă în cadrul acestei campanii, au fost aplicate 3 amenzi în valoare de 21.500 de lei și 63 de avertismente. Totodată, inspectorii de muncă din cadrul compartimentului Securitate și Sănătate în muncă au dispus 66 de măsuri cu termene ferme de remediere a deficiențelor constatate”, a mai precizat ITM Prahova. 

Back To Top