Categorie: Actual

definitivatPrimele modele de subiecte pentru examenul naţional de definitivat au fost publicate astăzi de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). Vezi subiectele.


Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare a publicat un model-cadru de structură de subiect şi de barem de evaluare pentru definitivat, dar şi modele de subiecte pe discipline şi bareme de evaluare şi notare pentru fiecare în parte.
Proba scrisă a examenului de definitivat din acest an cuprinde, pentru fiecare disciplină, câte trei subiecte a câte 30 de puncte, 10 puncte fiind acordate din oficiu. Nota finală va fi calculată prin împărţirea la zece a punctajului total.
La primul subiect vor fi evaluate competenţele din specializarea pentru care canditdează cadrul didactic. Cel de-al doilea subiect este centrat pe didactica disciplinei de specialitate sau metodica predării disciplinelor prevăzute în metodologie. Ultimul subiect trebuie alocat pedagogiei şi elementelor de psihologie a educaţiei.
Toate subiectele sunt obligatorii, iar timpul de lucru efectiv este de patru ore. Modelele de subiecte şi bareme vor fi utilizate în programele pentru pregătirea debutanţilor, desfăşurate de Casele Corpului Didactic.

„La examenul de definitivat din acest an, în Prahova s-au înscris 359 de cadre didactice care, în această perioadă, susţin probele de inspecţie la clasă, care trebuie finalizate până pe 20 iunie. Proba scrisă va avea loc pe data de 18 iulie a acestui an, numai pentru aceia care au trecut cu bine inspecţiile. Faţă de anii trecuţi, când nota minimă era 7, din acest an, candidaţii trebuie să obţină minim opt la fiecare dintre probe", ne-a declarat Magdalena Georgescu, inspector în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova.

Afişarea rezultatelor în urma examenului de definitivat se va face pe 23 iulie, iar înregistrarea contesaţiilor şi transmiterea acestora la centrele de evaluare se va realiza în intervalul 23-24 iulie. În perioada 25-26 iulie, vor fi soluţionate contestaţiile, iar rezultatele finale vor fi disponibile în data de 27 iulie.

DESCARCĂ SUBIECTELE DE AICI

Back To Top