Categorie: Actual

bacalaureat-scrisExamenul de bacalaureat din acest an se apropie cu poaşi repezi, pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a. Înscrierile se vor realiza în perioada 27-31 mai, însă Ministerul a reglementat şi ce trebuie să facă tinerii care au picat testul maturităţii în anii trecuţi.

Potrivit metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat în 2013, dreptul de a susţine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învăţământul liceal, indiferent de forma de învăţământ.
Elevii români care au studiat în străinătate se pot înscrie la examenul de bacalaureat numai după echivalarea studiilor şi promovarea examenelor de diferenţă stabilite de Ministerul Educaţiei, prin Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor.
Candidaţii proveniţi din învăţământul particular autorizat se înscriu la centrul de examen desemnat de comisia de bacalaureat judeţeană.

TAXA DE BACALAUREAT 2013

Participarea la examenul de bacalaureat este gratuită pentru primele două sesiuni. Însă, de la a treia încercare, elevii trebuie să plătescă o taxă de participare la probele pe care le susţin. Valoarea înscrierii pentru o nouă sesiune, stabilită de Ministerul Educaţiei pentru acest an, este de 230 de lei, lăsând la alegerea inspectoratelor şcolare cât trebuie să scoată din buzunar candidaţii care vor să repete examenul la o singură probă. În Prahova, valoarea taxei pentru absolvenţii din promoţiile anterioare, care au participat la primele două sesiuni de bacalaureat şi nu au reuşit să promoveze examenul, este de 38 de lei pentru o singură probă.

Candidaţii care au participat, dar nu au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile organizate anterior pot solicita în scris recunoaşterea probelor promovate, dar vor fi nevoiţi să plătească pentru probele pe care le vor susţine, în funcţie de disciplină. Candidatii care au participat şi au fost respinşi la sesiunile de bacalaureat organizate în anul 2010 pot solicita în scris recunoaşterea probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale şi a probelor scrise susţinute în aceste sesiuni.

Candidaţii care au fost respinşi la sesiuni anterioare de bacalaureat organizate începând cu anul 2003 şi care solicită recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni vor prezenta la înscriere şi o adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, din care să reiasă rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat în sesiunile menţionate. Adeverinţa va preciza, pentru fiecare sesiune, disciplina susţinută şi nota obţinuta la fiecare din probe, rezultatul evaluărilor la competenţele lingvistice şi digitale, dar şi probele la care nu s-a prezentat sau a picat. Adeverinţa va fi semnată de directorul şi de secretarul unităţii de învăţământ absolvite şi va purta stampila acesteia.

DOCUMENTELE PENTRU ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT 2013

Pentru înscrierea la examenul de bacalaureat este necesară o fişă-tip informatizată ce reprezintă cererea individuală de înscriere la examen, în format electronic, care cuprinde datele de identificare a candidatului şi lista disciplinelor de examen pentru care acesta a optat.

ACCESUL CANDIDAŢILOR LA EXAMEN

Candidaţii vor intra în centrul de examen la probele scrise în intervalul orar 07.30 – 08.30. Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notiţe, însemnări etc., dar şi orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poşetă/geantă etc.) va primi o pungă/plic în care să le pună, împreună cu o declaraţie tip în care se menţionează numele, prenumele şi obiectele personale care vor fi depozitate. Candidatul va fi îndrumat de către un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

CALENDARUL BACALAUREATULUI 2013

Sesiunea iunie-iulie 2013

27 – 31 mai 2013 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

31 mai 2013 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 - 12 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

12 - 14 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

17 – 21 iunie 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

25 - 28 iunie 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

1 iulie 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

2 iulie 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

3 iulie 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

5 iulie 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

8 iulie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

8 iulie 2013 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

9 -11 iulie 2013 Rezolvarea contestaţiilor

12 iulie 2013 Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2013

15 – 19 iulie 2013 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

19-20 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

19-21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

20 -21 august 2013 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

22 - 23 august 2013 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

26 august 2013 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

27 august 2013 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

28 august 2013 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

30 august 2013 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

2 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

3-4 septembrie 2013 Rezolvarea contestaţiilor

5 septembrie 2013 Afişarea rezultatelor finale

La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice.

Back To Top