Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

masina politie inscriptionata
Categorie: Știri locale

Râfov este una dintre cele 14 localități prahovene pentru care, în următoarele săptămâni, va fi organizat concurs în vederea ocupării funcției ajutor de șef de post.

Încadrarea se va face din sursă externă, în urma unui examen. Data probei de evaluare a performanței fizice, care este eliminatorie, nu a fost deocamdată anunțată. Examenul scris, a doua probă, se va derula sub forma unui test-grilă și va avea loc pe 23 octombrie (VEZI DETALII).

Concursul este pentru ajutor șef post la Postul de poliție comunal Râfov, din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Puchenii Mari (poziția 1534 din statul de organizare).

Detalii despre înscriere, bibliografie și desfășurarea concursului găsiți AICI. În Prahova, selecția se va mai derula pentru funcții identice în posturile de Poliție de la Chiojdeanca, Filipeștii de Târg, Măgureni,  Bărcănești, Târgșoru Vechi, Provița de Jos, Mănești, Poienarii Burchii, Șoimari, Drajna, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Fântânele.

“Înscrierile se fac on-line, la unitățile de poliție care au scos posturile la concurs, în perioada 13 – 24 septembrie 2021. Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente”, a anunțat Poliția Română.

Condițiile de participare la concurs

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată

de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi

evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul

declarat ”admis”).

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de

bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);

n) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

o) să dețină permis de conducere, categoria ”B”;

p) să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter “secret de serviciu”;

q) să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Back To Top