cimitir mihai bravu sgu ploiești
Categorie: Știri locale

SGU Ploiești a publicat lista lucrărilor care pot fi făcute de concesionarii/moștenitorii locurilor de înhumare din cimitirele administrate de societate.

Beneficiarii concesiunilor pe termen de 25 ani si 49 ani pot executa, cu aprobarea conducerii SGU Ploiești, următoarele lucrări de construcţii funerare:    

VEZI ȘI: Plata pentru locurile concesionate în cimitirele din municipiul Ploiești se poate face și on-line

 > la suprafaţă :

- monumente funerare (beton, beton mozaicat, marmură, granit);

- amenajări funerare (borduri, stâlpişori, capac, trotuar, alee);

> în subteran :

- cavouri betonate;

- racle betonate.

VEZI ȘI: Lista tarifelor pentru serviciile SGU Ploiești, în cimitirele din municipiu

Restricții privind lucrările realizate în cimitirele administrate de SGU Ploiești

Reprezentanții societății menționează că sunt interzise “construcţiile reprezentând cavouri la suprafaţă sau orice alte construcţii, altele decât monumentele funerare sau amenajările funerare”. Aceștia menționează că lucrările se execută numai la solicitarea concesionarilor/moștenitorilor, în baza unei autorizații de execuție eliberată de societate.

VEZI ȘI: Ce acte sunt necesare pentru obținerea adeverințelor solicitate la dezbaterea succesiunii privind locurile de înhumare din cimitirele din Ploiești

Autorizația se va elibera după finalizarea următoarelor demersuri, de către constructorul agreat:

* achitarea prețurilor de eliberare a autorizației și pentru evacuare pământ și/sau resturi provenite din procesul de execuției a lucrărilor, în prezența solicitantului;

* anexarea unei copii a contractului încheiat cu solicitantul (concesionarul), din care să rezulte garanția acordată pentru lucrarea care va fi executată;

* anexarea schiței lucrării funerare ce urmează a fi executată, la scară, semnată și ștampilată;

* anexarea unei copii a BI/CI, copii a Contractului de concesiune/Contractului de moștenitor aparținând solicitantului.

“Concesionarii, care contractează lucrări cu constructorii agreaţi, au obligaţia de a urmări executarea acestora, pe faze, în vederea eliminării eventualelor vicii ascunse”, mai subliniază reprezentanții SGU Ploiești.

Back To Top