Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

poca servicii sociale prahova
Categorie: Știri locale

POCA 1

POCA 2

 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova este beneficiara proiectului „Facilitarea accesului la servicii sociale de calitate în Județul Prahova”, cod SIPOCA 1237/MySMIS2014 SMIS 154869.

Proiectul este cofinanțat prin intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa Prioritară 2. Administrație Publică și Sistem Judiciar Accesibile și Transparente, cod apel POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate).

Proiectul se derulează în baza contractului de cofinanțare nr. 688/19.04.2022 intervenit între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova, fiind implementat în municipiul Ploiești, Județul Prahova. Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni, începând cu data de 19 aprilie 2022 până la data de 18 august 2022.

Valoarea Proiectului

Valoarea totală a proiectului care face obiectul contractului de finanțare este de 2.996.078,00 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 2.546.666,30 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 89.490,14 lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului UAT Județul Prahova este de 59.921,56 lei.

Obiectivul general

Proiectul vizează dezvoltarea unui management performant și facilitarea accesului la servicii de asistență socială de calitate în Județul Prahova, prin reducerea birocrației, creșterea eficienței, transparenței și integrității serviciilor oferite beneficiarilor ca urmare a implementării unui Sistem Informatic Suport pentru Acces la Servicii Sociale (SASS).

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul specific 1  vizează simplificarea procedurilor, introducerea de instrumente digitale, accesul rapid la informații, reducerea birocrației pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială din Județul Prahova prin implementarea sistemului de Suport pentru Accesul la Servicii Sociale (SASS), la nivelul Consiliului Județean Prahova.

Obiectivul Specific 2 vizează dezvoltarea cunoștințelor și abilităților profesionale pentru un număr de 60 de persoane din grupul țintă pentru operarea și administrarea sistemului de Suport pentru Accesul la Servicii Sociale (SASS). Formarea celor 60 de persoane va cuprinde un modul de dezvoltare durabilă, egalitate de șanse, nediscriminare și egalitate de gen.

Rezultatele vizate în cadrul proiectului

În cadrul Programului R3, rezultatul vizează obținerea de proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul Integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni ce va fi atins prin rezultatul proiectului Nr. 1, respectiv Sistemul informatic de Suport pentru Accesul la Servicii Sociale (SASS) la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Consiliul Județean Prahova.

La nivelul programului R3, se vor obține proceduri simplificate pentru reducerea birocrației în relația cu cetățenii la nivel local, rezultate corelate cu Planul Integrat de simplificare a procedurilor administrative atins prin rezultatul Proiectului Nr. 2 – Arhiva de copii digitale ale documentelor tradiționale existente care prezintă valoare operațională în prezent și integrarea în cadrul Sistemului informatic de Suport pentru Accesul la Servicii Sociale (SASS).

Rezultatul programului R5 vizează aprofundarea de cunoștințe și abilități îmbunătățite ale personalului din cadrul autorităților și a instituțiilor publice locale, în vederea sprijinirii măsurilor și acțiunilor vizate de acest obiectiv specific atins prin rezultatul proiectului nr. 3 – 60 de persoane din grupul țintă instruite și certificate pentru utilizarea și administrarea sistemului informatic de Suport pentru Accesul la Servicii Sociale (SASS).

Persoana de contact: Ioana Chivu – manager proiect, UAT Consiliul Județean Prahova, Adresa: Municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, România, cod poștal 100066, telefon 0244/514.545, fax 0244/407.797, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Back To Top