Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Știri naționale

politia rutiera amenda bd independenteiNoi prevederi legislative intră în vigoare vineri, pe 24 august. Este vorba despre Legea Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale.

 

Potrivit noilor reglementări, de astăzi, termenul pentru achitarea la jumătate a amenzilor contravenționale a crescut, de la 48 de ore la 15 zile. "Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal", prevede actul normativ publicat luna trecută în Monitorul Oficial.

În plus, acesta aduce și noutăți în modalitatea de completare a proceselor verbale de contravenție. "Procesul-verbal de constatare a contravenţiei va cuprinde în mod obligatoriu: data şi locul unde este încheiat; numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator; numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie; posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ; termenul de exercitare a căii de atac şi instanţa la care se depune plângerea", mai stabilește actul normativ conform căruia "Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constată şi din oficiu.”Inițiatorii au argumentat, în expunerea de motive atașată proiectului de lege, la depunerea lui în parlament, că "termenul de 48 de ore poate fi insuficient pentru a identifica rapid anumite sume de bani", motiv pentru care au propus această "intervenție asupra condițiilor în care se achită jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ de sancționare". "Ca urmare, se instituie o regulă generală (nu doar pentru situațiile în care prin legi speciale se prevede această posibilitate) de plată a jumătate din minimul amenzii în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal. Excepții de la această regulă vor putea fi stabilite prin legi speciale numai dacă termenele de plată vor fi mai mari de 15 zile", se mai arăta în expunerea de motive.

Back To Top