Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

consiliul local martie 2013Consiliul Local al Municipiului Ploieşti se va întruni în şedinţă ordinară, vineri, 25 octombrie, începând cu orele 12.00, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ. IATĂ PROIECTELE.

1. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 30 septembrie 2013.
2. Aprobarea Procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti din data de 10 octombrie 2013.
3. Întrebări şi interpelări.
4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate - copilul Mateescu Maia Elena – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
5. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti gimnastei Celestina Popa, maestră emerită a sportului – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Iolanda Băzăvan, Cristian Dumitru, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti baschetbalistului Cătălin Burlacu, căpitanul echipei Asesoft Ploieşti, campioana României – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Iolanda Băzăvan, Cristian Dumitru, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
7. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Ploieşti înotătoarei Tamara Costache, multiplă campioană naţională şi internaţională – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Iolanda Băzăvan, Cristian Dumitru, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
8. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de onoare al muncipiului Ploieşti lectorului universitar doctor Mirela Dulgheru, recordmenă mondială la atletism – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Iolanda Băzăvan, Cristian Dumitru, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanţare bugetul local şi a bugetelor activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Ploieşti pe anul 2013 – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Alexandru Paul Palaş, Ionuţ Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Nicoleta Cătălina Bozianu şi Silviu Sorin Constantin.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al S.C. Hale şi Pieţe S.A. Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Parcului Memorial „Constantin Stere" – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea „Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului Ploieşti în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice" – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Ploieşti, Grădiniţa "Dumbrava Minunată", Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, în vederea continuării proiectului educaţional "Un start bun în viaţă", privind educaţia timpurie a copiilor – iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Iolanda Băzăvan, Cristian Dumitru, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu şi Larisa Băzăvan.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelor pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale – iniţiat de consilierii George Pană, Cosma Marcian, Robert Ionuţ Vîscan, Daniel Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Protocolul de cooperare nr. 11212/15-11-2011 încheiat între Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti şi Asociaţia „Vasarely Life Care" – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Puiu Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
19. Proiect de hotărâre privind simplificarea procedurii de autorizare a lucrărilor de consolidare şi refuncţionalizare a Spitalului Municipal Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 50/27.02.2013 privind aprobarea Regulamentului Curselor de Trap pe Hipodromul Ploieşti – iniţiat de viceprimar Iulian Teodorescu.
21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor loturi de teren conform prevederilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală – iniţiat de consilierii George Pană, Simion Gheorghe Sîrbu, Daniel Puiu Neagu, Constantin Popa şi Marcian Cosma.
22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu energie termică, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
23. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului Ploieşti transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
24. Proiect de hotărâre privind includerea unui imobil în patrimoniul municipiului Ploieşti – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a unor contracte de concesiune în vederea actualizării adresei poştale a imobilului pentru care au fost încheiate (adresa poştală actuală str. Basarabilor nr. 5) – iniţiat de viceprimar Iulian Liviu Teodorescu şi de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
26. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren către Stoica Alexandru şi Stoica Vasilica Veronica în vederea extinderii apartamentului proprietate personală situat în Ploieşti, strada Dealul cu Piatra nr. 3, bl. 28, sc. B, ap. 24, prin edificarea unui balcon – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
27. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 1 mp către SC GDF SUEZ Energy România SA în vederea executării lucrărilor de „Amplasare staţie de protecţie catodică pe locaţia„ str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, din Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
28. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 1 mp către SC GDF SUEZ Energy România SA în vederea executării lucrărilor de „Amplasare staţie de protecţie catodică pe locaţia„ str. Gândului, din Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
29. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a unui teren în suprafaţă de 1 mp către SC GDF SUEZ Energy România SA în vederea executării lucrărilor de „Amplasare staţie de protecţie catodică pe locaţia„ str. Petrolului, nr. 16( în incinta Liceului Tehnologic Tehnologic 1 Mai) din Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
30. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asocia]ia ,,Habitat for Humanity" România a terenului proprietatea municipiului Ploieşti, situat în str. Dragăneşti nr. 79, în suprafaţă de 1537,43 m.p. – iniţiat de consilierii Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa şi Iulian Bolocan.
31. Proiect de hotărâre privind organizarea de licitaţii publice deschise cu strigare pentru vânzarea unor terenuri din domeniul privat al Municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea înstrăinării prin vânzare a terenului în suprafaţă de 2508 m.p, nr. cadastral 4853 situat în Ploieşti, Bulevardul Republicii către S.C. MC DONALD'S ROMANIA S.R.L. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.
33. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei de locuinţă de necesitate unui imobil proprietatea municipiului Ploieşti şi repartizarea acestuia – iniţiat de consilierii George Pană, Marcian Cosma, Robert Ionuţ Vîscan, Puiu Daniel Neagu şi Raul Alexandru Petrescu.
34. Diverse.
- Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti pentru semestrul I al anului 2013.

Back To Top