Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

palatul administrativ ploiestiColegii din presă au produs joi emoții în birourile Palatului Administrativ din Ploiești, după ce au dezvăluit o modificare legislativă adoptată la începutul lunii mai 2017 din care s-a tras concluzia că viceprimarilor le este interzis să dețină și funcția de consilier local. Este vorba despre Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. După apariția materialului de presă, reprezentanții Executivului din Primăria Ploiești au început să se agite, ridicând din umeri și anunțând că vor consulta juriști pentru a se lămuri asupra situației „nou-apărute".

Legea la care se face trimitere nu introduce, însă, o nouă situație de incompatibilitate, cea amintită în speța de mai sus existând deja în legea 161/2003.

Încă din anul 2015, conferențiarul universitar dr. Mihai Apostolache a atras atenția asupra faptului că legea 161/2013 nu este corelată cu legea 215 a Administrației Publice Locale și cu legea 393/2004 privitoare la statutul aleșilor locali.
Iată un citat din cartea „Legea administrației publice locale nr 215/2001 – comentată și adnotată", lucrare apărută sub semnătura conferențiarului universitar dr. Mihai Apostolache, care ocupă și funcția de Director al Centrului de Studii și Cercetari Juridice și Socio-Administrative din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

Statutul de viceprimar nu este incompatibil cu cel de consilier local, prin urmare viceprimarul odată ales își păstrează și calitatea de consilier local, dar nu primește și indemnizație de consilier local, ci doar de viceprimar.
În trecut, odată ales viceprimar, consilierul local își pierdea calitatea de consilier, cele două funcții erau considerate incompatibile.
În legislația românească sunt reminiscențe ale acelei perioade, dovadă fiind dispozițiile art 87 alin.1 lit.a din Legea nr. 161/2003 care stabilesc faptul că funcția de viceprimar este incompatibilă cu funcția de consilier local, aspect care impune o intervenție legislativă în vederea corelării dispozițiilor Legii nr. 161/2003 cu cele ale Legii nr 215/2001 și ale Legii nr. 393/2004" – Sursa: Legea administrației publice locale nr. 215/2001 – comentată și adnotată. Autor: Conf. dr. Mihai Apostolache.

Back To Top