Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

Un proiect de hotărâre care va ajunge pe masa Consiliului Local din Ploiești reglementează activitatea de ridicare a mașinilor staționate neregulamentar pe domeniul public, după o perioadă destul de lungă în care această măsură nu a mai fost aplicată în municipiu.

 

Activitatea a fost suspendată în 2015, din cauza reglementărilor la nivel național, Guvernul fiind obligat să stabilească, prin lege, reguli clare pentru aplicarea măsurii. Cadrul legal există, încă de anul trecut, iar SGU vrea să reia, și la Ploiești ridicarea mașinilor oprite sau staționate neregulamentar pe domeniul public. Impedimente ar fi lipsa unui regulament în conformitate cu noile prevederi, dar și lipsa platformelor care să fie utilizate în cadrul acestei activități. 
Proiectul, care va fi supus dezbaterii și votului, în Consiliul Local, include și regulamentul privind procedura de ridicare, transport și depozitare a autovehiculelor, la cererea Poliției Locale sau a agenților din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție. Acesta stabilește că ridicarea autovehiculelor se va realiza, de luni până duminică, în intervalul orar 08.00-22.00, de către operatorul desemnat de către autoritatea locală, în cazul în care se constată:
- staţionarea, parcarea autovehiculelor cu destinaţia de taximetre în afară de perimetrul staţiilor de Taxi special înfiinţate de autoritatea publică locală;
- ocuparea abuzivă, neregulamentară a locurilor de parcare administrate de Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L., cât şi obstrucţionarea locurilor din parcările publice;
- staţionarea, parcarea autovehiculelor dacă prin aceasta se limitează utilizarea sau se blochează accesul la: alei, parcuri, terenuri de sport, locuri de joacă, parcuri de distracţii, parcări, scuaruri, puncte de transformare, centrale termice;
- staţionarea, parcarea autovehiculelor dacă prin aceasta se limitează sau se blochează accesul în instituţiile publice;
- staţionarea, parcarea autovehiculelor pe spaţii verzi sau zone destinate amenajării spaţiilor verzi;
- ocuparea abuzivă a zonelor în care accesul a fost limitat cu borne, stâlpi, bariere, bolarzi ;
- staţionarea, parcarea autovehiculelor în staţiile mijloacelor de transport în comun ale T.C.E., staţii Taxi, pasaje pietonale, esplanade sau pe locurile amenajate şi rezervate persoanelor cu handicap;
- expunerea autovehiculelor cu însemne ori înscrisuri privind intenţia de vânzare/închiriere pe domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti (trotuar, scuaruri, parcări, spaţiul verde, locuri de joacă, parcuri, grădini publice, pieţe şi oboare altele decât cele special amenajate şi autorizate în scopul expunerii spre vânzare/închiriere, esplanade) .
- staţionarea, parcarea autovehiculelor în zona de acţiune a indicatorului (semnului adiţional) « Cu ridicare »;
- ocuparea zonelor în care acţionează indicatoarele «Oprirea interzisă », « Staţionarea interzisă » ;
- staţionarea, parcarea autovehiculelor pe trecerile pentru pietoni şi în dreptul indicatoarelor rutiere « Trecere de pietoni »;
- staţionarea, parcarea autovehiculelor pe locurile amenajate şi rezervate persoanelor cu handicap;
- staţionarea, parcarea autovehiculelor în alte zone pentru care s-au stabilit interdicţii prin hotărâri ale Consiliului Local sau hotărâri ale Comisiei Municipale pentru Transport şi Siguranţa Circulaţiei.
Aceste prevederi nu se vor aplica în cazul autovehiculelor în care este vizibilă prezența unei persoane, dar nici în cazul celor aparţinând instituţiilor care desfăşoară acţiuni de intervenţie sau se află în misiuni care au caracter de urgenţă, autovehiculelor inscripţionate aparţinând Poliţiei Române şi Poliţiei Locale, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Jandarmeriei, Poliţiei de Frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Serviciului de Ambulanţă sau Medicină Legală, Protecţiei Civile, Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv autovehiculelor de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public.
Programul de restituire a vehiculelor, care ar urma să fie depozitate într-un spațiu special amenajat, de pe str. Ghighiului (în spatele Hipodromului), va fi non-stop.
Același regulament stabilește că tariful de depozitare va fi calculat pe intervale de 24 de ore, începând cu momentul depozitării, nefracţionat. El va fi de 450 lei pentru autovehiculele ridicate, depozitate şi eliberate la sediul amenajat în acest sens al Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. și 220 lei în cazul în care deţinătorul se prezintă şi solicită eliberarea autovehiculului în timpul operaţiunii de ridicare. După 24 de ore de la data ridicării autovehiculului se va percepe un tarif de depozitare de 90,14 lei/zi.
În prezent, angajații SGU nu pot decât să blocheze roțile autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe domeniul public, tariful de eliberare a mașinilor fiind, în acest caz, potrivit unei HCL din 2015, 110 lei pentru autovehiculele blocate și 200 de lei pentru cele blocate pentru că au fost parcate, fără drept, pe locuri rezervate persoanelor cu handicap. 

Back To Top