Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

prefectura ph bilant 2017Prefectura Prahova a prezentat, astăzi, bilanţul activităţii instituţiei din anul anterior, în care sunt menţionate toate atribuţiile exercitate, de la verificarea actelor normative adoptate de autorităţile locale şi până la monitorizarea proiectelor europene sau coordonarea structurilor deconcentrate.

 

În exercitarea atribuţiilor privind controlul de legalitate, Prefectura Prahova a verificat, în 2017, aproape 75.000 de acte administrative, incluzând aici hotărâri ale Consiliului Judeţean şi ale consiilor locale din cele 104 localităţi din Prahova, respectiv dispoziţii ale primarilor şi ale preşedintelui CJ. În urma acestui control, juriştii Prefecturii au considerat că unele acte au fost adoptate, respectiv emise fără respectarea prevederilor legale. Drept urmare, au fost adoptate 51 de proceduri prealabile, în urma cărora, în 50 de cazuri, emitenţii s-au conformat şi le-au retras. Într-o singură situaţie, actul a fost menţinut, iar procedura de contestare a continuat, ajungând în instanţă. În alte 41 de situaţii, Prefectura s-a adresat direct instanţelor de contencios administrativ, solicitând anularea respectivelor hotărâri sau dispoziţii.

Astfel, din totalul de 42 de acţiuni formulate în instanţă în 2017, 21 au fost admise de instanţa de fond, iar alte 21 sunt în curs de soluţionare, se mai arată în bilanţul instituţiei, în care se precizează că principalele probleme constatate au vizat nerespectarea legislaţiei privind salarizarea personalului din administraţiile locale, montarea unor indicatoare rutiere fără avizul Poliţiei, închirierea sau concesionarea de terenuri şi păşuni fără respectarea dispoziţiilor legale sau adoptarea unor hotărâri de patrimoniu fără existenţa cvorumului necesar.

De asemenea, ca o consecinţă a încălcării legislaţiei privind emiterea autorizaţiilor de construire, la sesizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii, în baza dispozitiilor Legii nr.50/1991 şi a Legii nr.554/2004, prefectul a formulat cinci acţiuni la instanţa de contencios administrativ care au ca obiect anularea autorizaţiilor de construire apreciate ca fiind emise nelegal de către primari, se mai arată în bilanţul pe 2017.

Anul trecut, corpul de control al prefectului a derulat şapte misiuni de control în judeţ. Principalele deficiențe constatate au ţinut de nerespectarea, în anumite situații, a dispozițiilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, actualizată și republicată, precum și a altor dispoziții legale care reglementează activitatea autorităților administrației publice locale, pe de o parte, şi respectiv nerespectarea întocmai, în anumite situații, a prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice pe de altă parte.

Şedinţa de bilanţ s-a desfăşurat marţi, în Sala Europa din Palatul Administrativ din Ploieşti, în prezenţa foarte multor primari din judeţ şi reprezentanţi ai direcţiilor deconcentrate. De asemenea, la eveniment au participat şi deputaţii Rodica Paraschiv, Laura Moagher, Răzvan Ursu şi Andrei Nicolae, dar şi preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Bogdan Toader.

Obiectivele strategice din 2017:

-Asigurarea la nivelul județului a respectării si aplicării Constituției, a legilor și a celorlalte acte normative;

-Punerea în aplicare, la nivelul județului, a Programului de Guvernare;

-Conducerea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor organisme centrale aflate în subordinea Guvernului;

-Verificarea legalității actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale;

-Gestionarea și monitorizarea situațiilor de urgență și a măsurilor de apărare care nu au caracter militar;

-Îmbunătățirea nivelului de securitate al cetățenilor, proprietății și mediului;

-Realizarea politicilor naționale și europene, în beneficiul comunității județene;

-Creșterea calității actului administrativ, prin utilizarea eficientă și eficace a resurselor umane și materiale;

-Servicii de calitate orientate către cetățean;

-Desfășurarea unei activități transparente și eficiente, cu respectarea cadrului legal.

Back To Top