Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Administraţie

proiect deseuriConsiliul Județean Prahova ar putea accesa fonduri norvegiene în vederea derulării unui proiect care să permită transformarea deșeurilor municipale, care nu mai pot fi reciclate, în energie termică sau electrică.

 

O delegație formată din reprezentanți ai Consiliului Județean Prahova și ai Primăriei Ploiești s-a aflat, în această săptămână, în Norvegia, pentru a vizita o instalație de gazeificare a deșeurilor municipale și pentru a identifica posibile variante de colaborare și finanțare a tehnologiei, care să permită, și la noi, transformarea materialelor ce nu mai pot fi reciclate în energie termică și/sau electrică.

Consiliul Județean Prahova ia în calcul accesarea de fonduri norvegiene, pentru derularea unui proiect care să permită o asemenea utilizare a deșeurilor municipale.

"În urma analizării oportunităților de finanțare nerambursabilă, Județul Prahova a identificat posibilitatea realizării unui proiect, intitulat ENERGIE DIN DEȘEURI ȘI CONSTRUIRE LINIE PRODUCERE SRF, din sursa Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, prin care Norvegia contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European, Programul Energie, al cărui Operator de Program este Innovation Norway", au anunțat reprezentanții Consiliului Județean, după vizita la Sarpsborg.

Pe ordinea de zi a ședinței CJ Prahova de marți, 29 mai, a fost inclus deja un proiect privind  promovarea și implementarea inițiativei în domeniul gestionării deșeurilor "ENERGIE DIN DEȘEURI ȘI CONSTRUIRE LINIE PRODUCERE SRF (solid recovered fuel - combustibil solid recuperat)". "Scopul Proiectului ENERGIE DIN DEȘEURI ȘI CONSTRUIRE LINIE PRODUCERE SRF (solid recovered fuel - combustibil solid recuperat) este acela de a produce energie (termică) prin utilizarea deșeurilor nereciclabile (deșeuri care, în fluxul actual, merg la depozitare) și furnizarea acesteia către locuitorii Municipiului Ploiești. În prezent, în Municipiul Ploiești, energia termică este furnizată locuitorilor Municipiului, sub formă de agent de încălzire și de apă caldă, de firma câștigătoare a unei proceduri de achiziție publică, în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public al județului Prahova de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție- transport- distribuție pentru Municipiul Ploiești semnat la 29 aprilie 2004, semnat cu cei doi concedenți (Consiliul Județean Prahova- în calitate de proprietar al centralei de producție și a rețelelor primare și Consiliul Local al Municipiului Ploiești- în calitate de proprietar al sistemului de distribuție). Totodată, este necesară identificarea unor surse de cofinanțare pentru investițiile propuse, dintre următoarele fonduri și Programe: Granturi SEE (Spațiul Economic European) sau MFN (Mecanism Financiar Norvegian) 2014-2021; Fonduri nerambursabile din Programele Operaționale; Fonduri nerambursabile acordate direct de Comisia Europeană; alte surse de finanțare nerambursabile (interne și externe)", se arată în expunerea de motive atașată acestei propuneri.

Foto: CJ Prahova

Back To Top