Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

acuzații Primăria Ploiești
Categorie: Administraţie
  • Municipalitatea ploieșteană solicit, pentru a cincea oară, convocarea Adunării Generale a Acționarilor a ADI Termo Prahova.
  • Ședința AGA nu a putut fi ținută nici luni, 12 septembrie, din lipsă de cvorum, spun reprezentanții municipalității.
  • Întâlnirea este necesară pentru demararea procedurilor legale privind asigurarea apei calde pentru ploieșteni, explică Primăria Ploiești în comunicatul de presă pe acest subiect.

Comunicatul Primăriei Ploiești:

“Consiliul Județean Prahova continuă bătaia de joc la adresa ploieștenilor!

Pentru a patra oară consecutiv, reprezentanții Consiliului Județean în A.G.A a A.D.I. Termo Prahova nu s-au prezentat, nici astăzi, la ședința similară programată, statutar, a se desfășura în regim de urgență, în vederea demarării procedurilor legale privind asigurarea apei calde pentru ploieșteni.

De mai bine de o lună și jumătate, ploieștenii nu au apă caldă, în urma rezilierii contractului nr. 185/7/09.05.2022 de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești, în sistem centralizat, reziliere ce a fost dispusă, unilateral, de către membrii Consiliului Județean Prahova, desemnați în A.G.A. a A.D.I. Termo Prahova.

În această situație, conform prevederilor art. 33 alin. (2) și (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale, în speță ADI Termo Prahova, adoptă, în maxim 30 de zile, hotărârile necesare pentru asigurarea furnizării/prestării serviciilor/activităților de utilități publice în oricare dintre aceste situații:

alin.  2) -  a) revocarea, abrogarea, anularea sau încetarea în orice alt mod al efectelor hotărârii de dare în administrare;

                 b) încetarea înainte de termen a contractului de delegare a gestiunii;

                 c) neacordarea, retragerea sau încetarea valabilității licenței.

Acest fapt este susținut și de Autoritatea  Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, prin adresa nr. 139678/02.09.2022, adresată ADI Termo Prahova, singura instituție care poate demara o nouă procedură pentru un nou operator.

Municipalitatea ploieșteană este nevoită să solicite, din nou, ADI Termo Prahova, pentru a cincea oară consecutiv, reluarea procedurii de convocare a Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Termo Prahova, în vederea demarării procedurilor legale privind asigurarea apei calde pentru ploieșteni.

Acest demers vine ca urmare a faptului că, reprezentanții Consiliului Județean Prahova în A.G.A a A.D.I. Termo Prahova nu s-au prezentat, nici astăzi, la ședința similară programată, statutar, a se desfășura în regim de urgență, în contextul amintit mai sus.

Reamintim că, din A.G.A. a A.D.I. Termo Prahova fac parte 4 (patru) reprezentanți ai Consiliului Județean Prahova și 3(trei) reprezentați ai Consiliului Local Ploiești, prin urmare, ședința nu a întrunit, nici astăzi, cvorumul necesar în vederea luării unei decizii menite să rezolve această problemă stringentă cu care se confruntă orașul nostru.

Menționăm că cei 3 membri, stabiliți prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, au fost prezenți la fiecare ședință, dar nu s-a întrunit cvorumul necesar pentru a se o lua o decizie în acest sens”.

VEZI ȘI: După ce a refuzat plata facturilor operatorului de termie, primarul Volosevici poartă tricouri cu mesaje anti Dumitrescu

Back To Top