Categorie: APH Cultural

În cadrul celor două spectacole de săptămâna trecută orchestra simfonică a Filarmonicii a prezentat melomanilor ploieşteni tineri solişti, elevi ai liceelor de muzică din Ploieşti, Braşov, Târgovişte şi Cluj. Aplauzele îndelungate au reprezentat răsplata unor artiști tineri și talentați care au încântat scena ploieșteană.

Răsplata

Primul, de marţi, 2 iunie 2009, a fost susţinut de elevii Liceului de Artă din Ploieşti (ANDREEA OPRESCU - pian, FLORINA STĂNESCU - fagot, ALINA GRECU - corn, CĂTĂLIN ISTRATE şi DANIEL METEA - clarinet), fiind dirijat de MATEI POP. Lăsând la o parte entuziasmul - firesc, de altfel - al celor aflaţi în sală (care şi-au susţinut colegii şi prietenii de pe scenă), trebuie remarcat nivelul de pregătire al acestor copii (toţi, în clasa a XII-a). Efortul lor este cu atât mai lăudabil cu cât, din informaţiile pe care le am, nu toţi se pregătesc pentru o carieră în domeniul muzicii, dar au considerat că trebuie să încheie frumos această perioadă din viaţa lor, şi astfel, prin prezenţa alături de o orchestră profesionistă, să răsplătească munca profesorilor care i-au îndrumat atâţia ani.

Forţă, echilibru, sensibilitate...

ANDREEA OPRESCU - pian (clasa prof. Anca Peiovici) a demonstrat forţă şi echilibru interpretând partea I a Concertului nr. 2 op. 40 de Felix Mendelssohn-Bartholdy, FLORINA STÄ‚NESCU - fagot (clasa prof. Mariana Cojanu) a abordat cu mult curaj una dintre cele mai dificile partituri dedicate acestui instrument - partea I din Concertul Kv. 191 de Wolfgang Amadeus Mozart din a cărui creaţie ALINA GRECU - corn (clasa prof. drd. Liviu Săvuţă) a ales pentru acest spectacol partea I a Concertului nr. 2 Kv. 417, pe care a interpretat-o cu multă sensibilitate şi acurateţe. În încheiere, cei doi clarinetişti, CÄ‚TÄ‚LIN ISTRATE şi DANIEL METEA (clasa prof. Florian Nistoroiu), au ridicat entuziasmul sălii la cote maxime interpretând o lucrare foarte rar aleasă de solişti: Concertino-ul pentru 2 clarineţi şi orchestră op. 114 de Felix Mendelssohn-Bartholdy.

La limita perfecţiunii

Sincronizare la limita perfecţiunii, cizelare tehnică fără fisuri (şi aici mă refer şi la frumuseţea sunetului), acurateţe şi o paletă foarte variată de valori dinamice - iată, în câteva cuvinte calităţile de care au dat dovadă cei doi tineri. Mă simt obligată să mai fac o completare. Pentru că aplauzele nu mai conteneau, CÄ‚TÄ‚LIN ISTRATE şi DANIEL METEA au reluat, ca bis, partea I a acestui Concertino. Şi a doua oară fragmentul a sunat la fel de frumos şi de echilibrat, fapt ce dovedeşte temeinicia cunoştinţelor şi calităţilor celor doi.
La sfârşitul concertului toţi cei şase protagonişti - solişti şi dirijor - au mulţumit încă o dată publicului. Cei care lipseau de pe scenă dar meritau şi ei aceste aplauze erau profesorii şi corepetitorii acestor elevi, care au avut răbdarea, an de an, oră de oră, să formeze aceşti copii, nerenunţând după prima nereuşită şi care sunt conştienţi de faptul că, indirect, aplauzele li se adresează şi lor.

Delicateţe

Cel de al doilea spectacol, de joi 4 iunie 2009, a fost dirijat de ROMEO RÎMBU.
Primii doi solişti au fost doi foarte tineri violonişti, RALUCA MIHNEA şi LUCIAN MADIAR, de la Liceul de Muzică din Braşov, îndrumaţi de Florin Ionescu-Galaţi. În ciuda vârstei, ei au interpretat cu multă siguranţă şi maturitate două partituri foarte dificile: variaţiunile „La Folia” de Arcangelo Corelli (în versiunea cu acompaniament orchestral) şi Concertul nr. 2 de Johann Sebastian Bach.
A urmat partea I a Concertului nr. 1 pentru pian şi orchestră Kv. 107 de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea delicată, sensibilă şi foarte bine cizelată tehnic şi stilistic a MIHAELEI MANEA, de la Liceul de Artă „Bălaşa Doamna” din Târgovişte, clasa prof. Luminiţa Procopciuc.

La început de carieră

Partea a doua a spectacolului a avut în program suita „Melodii lăutăreşti” pentru vioară şi orchestră de Pablo de Sarasate în versiunea interpretativă plină de aplomb a lui REMUS RÎMBU, de la Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă” din Cluj, şi poemul simfonic „Vltava” de Bedrich Smetana.
Un aport esenţial în reuşita ambelor concerte ale săptămânii au avut cei doi dirijori, MATEI POP şi ROMEO RÎMBU, dar şi membrii orchestrei simfonice ploieştene care s-au străduit, prin prestaţia lor, să-i sprijine pe mai tinerii lor „colegi” în aceşti „primi paşi” ai carierei lor.

Paul Constantinescu - 100 de ani de la naştere

Joi, 11 iunie 2009, Filarmonica va susţine un concert dedicat exclusiv lucrărilor compozitorului Paul Constantinescu de la a cărui naştere se împlinesc în această lună 100 de ani. Cel care şi-a asumat această dificilă sarcină este Maestrul OVIDIU BĂLAN.

Back To Top