Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Dezvăluiri

consiliul local ploiestiPe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al municipiului Ploieşti ce urmează a avea loc miercuri 15 mai 2013 sunt propuse pentru vot şapte proiecte de hotărâre.

Dintre toate, ne-a atras cel mai mult atenţia un proiect legat de "aprobarea Regulamentul serviciului public de administrare, exploatare, reparare si întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepţia celor aflate în administrarea S.C. SGU Ploieşti) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, caietul de sarcini, contractul cadru de delegare de gestiune – iniţiat de primar Iulian Bădescu".

Pe scurt, municipalitatea doreşte să organizeze o licitaţie până la sfârşitul lunii mai prin care să încheie, cu o firmă privată, un contract cadru de delegare a gestiunii serviciului de administrare, exploatare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban. 

Durata contractului trecută în proiectul prezentat de municipalitatea ploieşteană este de 8 ani, acordul putând fi prelungit cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata inițială, caz în care vor încheia un act adiţional cu cel puțin 3 luni înainte de încetarea acestuia. Cu alte cuvinte, o firmă va beneficia de un contract de opt ani, cu posibilitate de prelungire până la 12, pentru întreţinerea şi reparaţia străzilor din Ploieşti. Dacă proiectul este votat miercuri de consilieri, aflăm, după licitaţia de la sfârşitul lunii mai, cine este firma în cauză.

Revenim cu detalii.

Iată toate proiectele aflate pe ordina de zi a şedinţei Consiliului Local Ploieşti de miercuri 15 mai 2013

D I S P O Z I Ţ I A Nr. 1841
privind Convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în data de 15 mai 2013

Primarul Municipiului Ploieşti:
în baza art. 39, alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată;
în temeiul art. 68, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. „a" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

D I S P U N E:

Articol unic - Convocarea Consiliul Local al Municipiului Ploieşti în şedinţă extraordinară în data de 15 mai 2013, începând cu ora 1200, la sala de şedinţe de 200 de locuri din cadrul Palatului Administrativ, Etajul 1, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 152/29.04.2013 pentru aprobarea ajustării preţului de producere, transport şi distribuţie a energiei termice livrată de către S.C. Dalkia Termo Prahova S.R.L. în municipiul Ploieşti – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local numărul 226/27 iulie 2011 privind aprobarea tarifelor şi preţurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L., cu modificările şi completările ulterioare – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploieşti numărul 219/2010, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentul serviciului public de administrare, exploatare, reparare si întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepţia celor aflate în administrarea S.C. SGU Ploieşti) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, caietul de sarcini, contractul cadru de delegare de gestiune – iniţiat de primar Iulian Bădescu.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Schimbare funcţiune din zonă industrială în zonă instituţii şi servicii şi modificare indicatori urbanistici" - strada Oborului, nr. 1, Ploieşti - iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Cristian Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Accesibilitate şi fluidizare trafic către Zona Industrială Ploieşti vest şi Platforma Industriala Brazi" - strada Mărăşeşti, Ploieşti - iniţiat de primar Iulian Bădescu şi de consilierii Cristian Ganea, Adrian Lupu, Răzvan Ursu, George Botez, Costel Horghidan, Paulica Drăguşin şi Radu Socoleanu.

Dată în Ploieşti, astăzi, 13 mai 2013, în două exemplare originale

Primar,
Iulian Bădescu

Back To Top