Categorie: Economic

Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, a anunțat că deficitul bugetar este cu 0,73 puncte procentuale sub cel înregistrat în primele patru luni din 2020, subliniind că execuția bugetară “continuă trend-ul pozitiv înregistrat de la începutul anului și validează prognozele de creștere economică ale instituțiilor internaționale”.

Ministrul a anunțat că, față de aceeași perioadă din 2021, “avem o creștere a veniturilor însoțită de o creștere a investițiilor, concomitent cu o majorare accentuată a ponderii proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, la 52,3% din totalul cheltuielilor pentru investiții. Cheltuielile totale au crescut cu 11,3%, în special datorită creșterii semnificative a cheltuielilor de investiții, în timp ce celelalte cheltuieli, inclusiv cele de personal, au avut un ritm mai lent de creștere, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Deficitul bugetar scade cu 0,73 pp din PIB față de primele patru luni ale anului 2020”.

Potrivit cifrelor publicate de Alexandru Nazare, “în perioada ianuarie - aprilie 2021, veniturile Bugetului General Consolidat au însumat 118,39 miliarde lei, cu 20,6% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut. Majoritatea categoriilor de încasări a înregistrat evoluții nominale pozitive, cele mai pronunțate înregistrându-se în cazul TVA, contribuțiilor de asigurări, fondurilor europene și impozitelor pe proprietate.

Cheltuielile pentru investiții în primele patru luni ale anului au fost în valoare de 13,13 miliarde lei, în creștere cu 3,17 miliarde lei (+31,8%) comparativ cu perioada similară a anului trecut (9,96 miliarde lei). Mai mult de jumătate din acestea au fost finanțate din fonduri externe nerambursabile”.

Acesta a mai detaliat că “execuția BGC în primele patru luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 20,70 miliarde lei (1,18% din PIB), în scădere cu 6,12 miliarde lei față de deficitul de 26,82 miliarde lei (2,54% din PIB), înregistrat în aceeași perioadă a anului 2020”.

Totodată, măsurile cu caracter excepțional pentru diminuarea efectelor negative ale pandemiei Covid-19 asupra economiei au continuat, generând plăți cu caracter excepțional în valoare de 4,91 miliarde lei, mai spune ministrul.

În același timp, oficialul a reluat apelul către ordonatorii de credite, cărora le cere „să mențină o atitudine prudentă în ceea ce privește volumul cheltuielilor bugetare”.

Back To Top