subvenții bani angajatori
Categorie: Economic

Angajatorii care încadrează în muncă anumite categorii de persoane beneficiază de o serie de avantaje. Partenerii de la Legal MM Business detaliază ce subvenții sunt acordate în anul 2022.

1. Subvenția pentru încadrarea tinerilor cu risc de marginalizare, beneficiari ai contractelor de solidaritate. Angajatorii beneficiază lunar pentru fiecare persoană angajată din această categorie de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință (ISR). Datorită faptului că valoarea ISR s-a majorat din martie cu indicele de inflație din 2021, valoarea acestuia a crescut de la 500 lei la 525,5 lei. Implicit, și valoarea subvenției primite de acești angajatori a crescut de la limita de 2.000 lei la 2.102 lei/lună.

Tinerii cu risc de marginalizare sunt, potrivit Legii nr. 76/2002, cei care:

> se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem;

> au dizabilităţi;

> nu au familie sau ale căror familii nu le pot asigura întreţinerea;

> au copii în întreţinere;

> au executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;

> sunt victime ale traficului de persoane.

2. Subvenții pentru angajarea absolvenților. Firmele care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună.

3. Subvenția pentru efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior. Angajatorul care încheie un contract de stagiu conform Legii nr. 335/2013, pe lângă contractul individual de muncă, poate cere statului, dacă dorește, o sumă de 2.250 lei/lună, care se acordă pe perioada derulării stagiaturii.

La Ministerul Muncii a fost pus recent în dezbatere publică un proiect de lege ce prevede o serie de modificări aduse Legii stagiaturii.

4. Subvenția pentru angajarea tinerilor NEET (persoane cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi 25 de ani, care nu au loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la activităţi de formare profesională) este tot de 2.250 lei/lună și se acordă angajatorilor, de la data încheierii convenției cu agenția teritorială de ocupare a forței de muncă timp de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie. Obligația pe care trebuie s-o îndeplinească angajatorii este ca raporturilor de muncă să fie păstrate cu acești salariați timp de cel puțin 18 luni.

5. Subvenția pentru încadrarea persoanelor cu handicap. Această subvenție se acordă angajatorilor cu un număr mai mare de 50 de salariați, dacă aceștia angajează un număr mai mare de persoane cu dizabilități decât cel prevăzut de Legea 448/2006 (4% din totalul angajaților). În acest sens, o unitate cu un număr mediu de 100 de salariați, dacă va angaja 6 persoane cu dizabilități, va putea primi subvenție pentru 2 persoane. În schimb, în cazul unităților cu un număr mediu de salariați mai mic de 50 de persoane, subvenția se acordă pentru toate persoanele cu dizabilități încadrate. Această subvenție în cuantum de 2.250 lei/lună se acordă, timp de 12 luni, contractelor de muncă încheiate pe o perioadă nedeterminată cu persoane cu care angajatorul nu a mai avut raporturi de muncă în ultimii doi ani și dacă raporturile de muncă se păstrează cel puțin 18 luni.

 6. Subvenția pentru angajarea șomerilor de lungă durată. Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri de lungă durată primesc, de la data încheierii convenţiei cu agenția de muncă, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă/serviciu cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă. E vorba de șomerii care sunt înregistraţi la agenţiile de muncă pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani, şi pe o perioadă de șase luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani.

7. Subvenții pentru angajarea șomerilor de peste 45 de ani și a celor aproape de pensie. Și firmele care angajează șomeri de peste 45 de ani și şomeri care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială/pentru limită de vârstă, beneficiază pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună pentru fiecare.

8. Subvenția pentru încadrarea șomerilor care sunt unici susținători ai familiilor monoparentale. Angajarea acestor persoane pe perioadă nedeterminată poate aduce, timp de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună angajatorilor, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni de la data încadrării în muncă.

9. Stimulent pentru firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanțelor. Firmele pot primi un ajutor financiar egal cu jumătate din ISR, iar cum această valoare a crescut, subvenția se majorează de la 250 lei la 262 lei/lună. Această sumă o pot primi firmele pentru maximum 60 de zile într-un an calendaristic dacă încadrează pe (1) un contract individual de muncă pe perioadă determinată egală sau mai mică decât durata vacanței (cu normă întreagă sau parțial) sau (2) un contract de muncă temporară, cu durata misiunii mai mică sau egală cu durata vacanței.

10. Subvenția pentru organizarea de programe de ucenicie. Încheierea contractului de ucenicie, în condițiile Legii uceniciei nr. 279/2005, îi poate aduce angajatorului, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

11. Subvenția pentru internii angajați. Firmele sunt încurajate să angajeze persoanele pe care le aduc în internship prin acordarea unei sume fixe de 4.586 de lei. Această sumă de bani se acordă o singură dată, la cerere, pentru fiecare intern angajat cu contract de muncă, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă neîntrerupte pentru cel puțin 24 de luni.

VEZI ȘI: Start Up Nation 2022 – finanțare nerambursabilă. 200.000 lei pentru firmele din mediul urban și rural

Material realizat cu sprijinul Legal MM Business

 

Back To Top