Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

proiect rectificare adrian caciu
Categorie: Economic
  • Ministerul de Finanțe a publicat, în consultare publică, proiectul de rectificare a bugetului de stat.
  • Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 29.941,6 milioane de lei.
  • Cheltuielile vor fi, și ele, ai mari cu suma 32.591 milioane de lei.
  • Potrivit documentului, deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 2.649,4 milioane de lei.

PROIECT. Documentul publicat de MFP arată că statul ar urma să încaseze în plus, față de estimările de până acum, cu 21.493,9 milioane lei. “Majorarea veniturilor bugetului de stat este influențată, în principal, de evoluția indicatorilor macroeconomici pe anul 2022, în care ritmul de creștere a PIB nominal a fost revizuit în creștere la 16,1%, a încasărilor la bugetul de stat, a ultimelor modificări legislative aprobate cu aplicare în anul curent, a veniturilor aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului, devenite executorii (0,6 miliarde lei), precum și de măsurile preconizate de îmbunătățire a colectării taxelor și impozitelor (ținta de 3,5 miliarde lei, din care 1 miliard lei la TVA, 1 miliard lei la accize și 1 miliard lei la contribuții de asigurări)”, după cum explică MFP, în nota de fundamentare atașată acestui proiect.

VEZI ȘI: ANAF. Peste 33.000 contribuabili au datorii de peste 81,8 miliarde lei la buget

Cresc în special cheltuielile de personal, cu dobânzile, subvențiile și asistența socială

Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

Cheltuielile de personal se majorează, per sold, cu 1.623,5 milioane lei;

Cheltuielile cu bunuri și servicii se diminuează cu 532,0 milioane lei;

Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 3.999,7 milioane lei;

Cheltuielile cu subvențiile cresc cu 2.819,8 milioane lei;

Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 2.559,1 milioane lei;

Alte transferuri se majorează cu 2.700,2 milioane lei;

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se majorează cu 70,0 milioane lei;

Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 7.893,9 milioane lei;

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se majorează cu 1.659,0 milioane lei;

Alte cheltuieli cresc cu 461,3 milioane lei;

Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR se majorează cu 34,8 milioane lei;

Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR se majorează cu 1.820,9 milioane lei;

Fondurile de rezervă se majorează cu 1.000,0 milioane lei;

Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 67,4 milioane lei;

Cheltuielile de capital se majorează cu 194,4 milioane lei;

Împrumuturile acordate se majorează cu 200,0 milioane lei.

PROIECT. Cum se modifică bugetul fiecărui minister

Au fost suplimentate creditele bugetare astfel:

Ministerul Finanțelor: +9.330,3 milioane lei, din care: +4.000,0 milioane lei Dobânzi, +1.000,0 milioane lei Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +866,8 milioane lei Contribuția României la bugetul UE, +1.130,195 milioane lei Transferuri către întreprinderi în cazul schemelor de ajutor de stat, +2.283,7 milioane lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene;

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale: +5.250,1 milioane lei pers sold. S-a suplimentat titlul „Asistență socială” cu +7,3 miliarde lei destinate drepturilor de asistență socială pentru familii și copii, ajutoare pentru compensarea prețului la energie, indemnizații și drepturi cu caracter reparatoriu, ca efect al măsurilor aprobate în acest an, concomitent cu diminuarea în principal a transferurilor între unități ale administrației publice (-370,0 milioane lei) și a fondurilor pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 (-171,3 milioane lei) urmare a economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli. De asemenea, creșterea veniturilor din contribuții de asigurări sociale ale bugetului asigurărilor sociale de stat față de estimarea inițială a determinat diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat cu -1.940,6 milioane lei concomitent cu majorarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de +418,7 milioane lei;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: +2.719,7 milioane lei;

Ministerul Sănătății: +2.642,8 milioane lei;

Ministerul Energiei: +2.482,6 milioane lei;

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +2.000,0 milioane lei;

Ministerul Justiției: +864,4 milioane lei;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +716,3 milioane lei;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +649,2 milioane lei;

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului: +648,3 milioane lei, per sold;

Secretariatul General al Guvernului: +241,5 milioane lei per sold;

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării: +203,5 milioane lei;

Ministerul Public: +201,0 milioane lei;

Ministerul Economiei: +125,6 milioane lei;

Ministerul Educației: +57,0 milioane lei, per sold;

 Ministerul Sportului: +33,7 milioane lei;

Academia Română: +13,9 milioane lei.

Se diminuează creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite astfel:

Ministerul Afacerilor Interne: -559,3 milioane lei, per sold. S-au identificat economii la bunuri și servicii (-30,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (- 1.100,0 milioane lei), cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-5,4 milioane lei), active nefinanciare (-140,0 milioane lei). Se asigură sume suplimentare la transferuri între unități ale administrației publice (+50,0 milioane lei), la asistență socială pentru plata pensiilor militare de stat (+367,1 milioane lei) și la alte cheltuieli pentru plata despăgubirilor în dosarul ”Colectiv” (+299,0 milioane lei);

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: -434,4 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea sumelor reprezentând titluri executorii (+31,7 milioane lei), compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii de păduri nu le recoltează datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice (+85,3 milioane lei), despăgubiri (+6,4 milioane lei) și sume pentru Acordul de Împrumut BIRD 4835 ”Servicii Municipale KFW” (+2,7 milioane lei). În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în sumă de -560,5 milioane lei, din care la titlul 20 ”Bunuri și servicii (-5,9 milioane lei), la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-500,0 milioane lei) și la titlul 71 „Active nefinanciare” (-54,6 milioane lei).

Ministerul Culturii: -275,0 milioane lei;

Serviciul de Telecomunicații Speciale: -151,0 milioane lei;

Ministerul Finanțelor: -146,9 milioane lei;

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: -84,1 milioane lei;

Ministerul Afacerilor Externe: -67,1 milioane lei;

Consiliul Superior al Magistraturii: -30,7 milioane lei, per sold.

Proiectul poate fi consultat AICI.

 

Back To Top