Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

Categorie: Politic

Problema poluării din Ploiești și din zonele limitrofe, dar și alte subiecte de maxim interes, inclusiv la nivel local, cum ar fi stadiul actual al autostrăzii Bucureşti - Ploieşti sau criza vaccinurilor pentru copii, s-au aflat fost în centrul preocupărilor și demersurilor realizate de deputatul PNL de Prahova Roberta Anastase, în anul 2017, în Parlamentul României.


Statistic, activitatea de peste an a deputatului cuprinde 19 întrebări şi interpelări, 15 propuneri legislative iniţiate, 17 luări de cuvânt în plenul Camerei Deputaţilor, 4 declaraţii politice, 5 moţiuni și mai multe acţiuni de reprezentare externă a Parlamentului României. Dincolo de cifre, acest bilanț arată că Roberta Anastase rămâne același om pentru care contează cu adevărat problemele celor care i-au acordat încrederea. "Este un moment de bilanț la finalul căruia am satisfacția că mă pot duce cu fruntea sus la ploieștenii și prahovenii care m-au votat. Tot ce am făcut a avut un singur scop: acela de a le arăta că nu au grșit când mi-au acordat prin vor încrederea și șansa reprezentării intereslor lor în Parlamentul României. Cred că și datorită eforturilor mele oamenii din Ploiești, Bărcănești, Berceni, Bucov, Blejoi, Păulești sau Târgșorul Vechi vor respira în 2018 un aer mai puțin poluat. Este o realitate că autoritățile naționale au acordat mai multă atenție problemelor reale ale Ploieștiului și Prahovei în special ca urmare a intervențiilor sau propunerilor făcute de mine sau colegii mei din PNL. La cât de haotic se comportă cei aflați la putere astăzi, din nefericire am convingerea că anul 2018 va fi cel puțin la fel de plin de provocări pe care mă simt pe deplin pregătită să le fac faţă" a declarat Roberta Anastase.
Detaliat, activitatea parlamentară desfăşurată pe parcursul primului an de mandat al legislaturii 2016 – 2020, a urmărit 4 coordonate principale, şi anume:
- activităţi desfăşurate în cadrul şedinţelor plenare şi în cadrul şedinţelor comisiilor parlamentare de specialitate ( Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru politică externă, Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene din primul semestru al anului 2019);
- activităţi de diplomaţie publică parlamentară şi de reprezentare externă ( întâlniri cu oficiali europeni şi participarea la reuniunile Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre);
- activităţi desfăşurate în cadrul comisiilor de specialitate ale Partidului Naţional Liberal ( intervenţii de substanţă în cadrul Comisiilor de politică externă şi fonduri europene);
- activităţi specifice mandatului de deputat, desfăşurate în circumscripţia electorală ( program de audienţe cu cetăţenii, conferinţe de presă având ca temă centrală problema poluării Municipiului Ploieşti si a zonelor limitrofe)
Poluarea semnalată zilnic de ploieşteni, găsirea unor măsuri sustenabile de reducere a poluării, situaţia actuală a absorbţiei fondurilor europene, pregătirea priorităţilor Preşedinţiei române a Consiliului UE, starea învăţământului românesc precum şi criza imunoglobulinei au fost principalele teme abordate în cadrul sesiunilor de întrebări şi întrebări adresate membrilor Guvernului.

 

Sinteza primului an de mandat:
1. Luări de cuvânt în plenul Camerei Deputaţilor: 17
2. Declaraţii politice: 4
Roberta Alma Anastase - declaraţie politică cu titlul "Otrava este pentru Graţiela Gavrilescu o marfă preţioasă"
Roberta Alma Anastase - declaraţie politică: "Graţiela Leocadia Gavrilescu este mai toxică pentru ploieşteni decât dioxidul de sulf şi benzenul"
Roberta Alma Anastase - declaraţie politică despre poluarea din municipiul Ploieşti
Roberta Alma Anastase - declaraţie politică despre poluarea oraşului Ploieşti
3. Propuneri legislative iniţiate: 15
 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Obiect de reglementare: interzicerea ocupării funcţiilor vacante de director şi de director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de către persoanele care au ocupat funcţia de director sau director adjunct în unitatea de învăţământ respectivă şi care nu au participat la concursul de pentru ocuparea postului de director ori s-au prezentat la concurs, dar nu au fost admise.
 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
Obiect de reglementare: eliminarea veniturilor dobândite din pensii, din categoria veniturilor supuse impozitării.
 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală
Obiect de reglementare: abrogarea Ordonanţei de Urgenţă nr.13/2017
 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată
Obiect de reglementare: stabilirea altor condiţii de participare la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere, a concursului sau examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, precum şi a celor care privesc sistemul de promovare rapidă în funcţia publică.
 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001
Obiect de reglementare: stabilirea unor norme privind procedurile şi circuitul documentelor înaintate spre adoptare de către Consiliul Local, în sensul introducerii unei prevederi potrivit căreia răspunderea pentru conţinutul raportului elaborat de compartimentul de resort din cadrul aparatului de lucru al primarului, să revină celor care îl întocmesc şi îl semnează. Totodată, a fost introdusă o nouă prevedere potrivit căreia raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nu trebuie aprobat de primar.

 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale
Obiect de reglementare: modificarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi eliminarea excepţiei impozitului pe venituri din pensii, în sensul rămânerii acestuia în baza de defalcare a bugetului local.

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
Obiect de reglementare: corelarea prevederilor Legii nr.94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu standardele internaţionale de audit, în principal sub aspectul introducerii unor dispoziţii referitoare la auditul de conformitate, ca formă a auditului public extern, al raporturilor făcute de Curtea de Conturi, precum şi al competenţelor Autorităţii de Audit.

 Proiect de Lege pentru susţinerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri
Obiect de reglementare: instituirea unor norme legale privind facilitarea acordării unui ajutor de stat persoanelor aflate în afara graniţelor ţării.

 Propunere legislativă pentru modificarea art.199 din Legea nr.286/2009 privind Codul Penal
Obiect de reglementare: excluderea posibilităţii împăcării în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 193 şi 196 săvârşite asupra unui membru al familiei.
 Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare
Obiect de reglementare: acordarea unor stimulente la plata impozitului pe profit, în scopul asigurării plăţii voluntare a acestuia.

 Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol
Obiect de reglementare: anularea diferenţelor de TVA, precum şi a accesorilor aferente, stabilite în sarcina fermierilor până la data de 31 decembrie 2016, conform deciziilor de impunere deja comunicate.

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 36 a Legii 241 din 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată
Obiect de reglementare: utilizatorii din imobilele de tip condominium să fie exceptaţi de la plata apei pluviale.

 Propunere legislativă pentru modificarea art.14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
Obiect de reglementare: acordarea indemnizaţiei pentru titlul ştiinţific de doctor inclusiv persoanelor care deţin acest titlu dar nu îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care au obţinut acest statut, persoanelor care realizează cumul de funcţii , la toate funcţiile exercitate, precum şi personalului didactic de predare care a obţinut gradul didactic I prin echivalare.

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Obiect de reglementare: protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap prin asigurarea cadrului legal adecvat astfel încât evaluarea, reevaluarea şi încadrarea în grad de şi tip de handicap, în cazul persoanelor nedeplasabile, să se efectueze la domiciliul sau reşedinţa persoaneli în cauză.

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi
Obiect de reglementare: clarificarea unor dispoziţii pentru a înlătura certitudinea juridică precum şi actualizarea unor termeni cum ar fi înlocuirea conceptului de "comunitar" cu cel de "Uniune" în cuprinsul actului normativ.
4. Întrebări şi interpelări: 19
- Stadiul actual al autostrăzii Bucureşti - Ploieşti.
- Criza vaccinurilor pentru copii.
- Aderarea României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.
- Stadiul actual al îndeplinirii condiţionalităţilor ex-ante.
- Situaţia salariilor personalului sanitar care lucrează în condiţii de risc ridicat.
- Stadiul actual al proiectelor fazate.
- Achiziţionarea unei ambulanţe speciale pentru transportul nou-născuţilor cu probleme grave de sănătate.
- Discriminarea copiilor lucrătorilor români aflaţi pe teritoriul UE.
- Poziţia României faţă de rezultatul referendumului organizat în Turcia.
- Stadiul actual al absorbţiei fondurilor europene.
- Demararea Programului privind reducerea impactului asupra atmosferei, inclusiv monitorizarea calităţii aerului.
- Obligativitatea evaluării calităţii mediului.
- Cazul familiei Asan.
- Remanierea Viceprim ministrului Graţiela Gavrilescu, ministru al Mediului.
- Neîndeplinirea obligaţiilor asumate de România.
- Conturarea proiectului de buget al Preşedinţiei române a Consiliului UE.
- Situaţia îngrijorătoare din jud.Prahova.
- Obligativitatea publicării rapoartelor de evaluare şi gestionare a calităţii aerului înconjurător
- Criza dozelor de imunoglobulină
5. Amendamente depuse la proiectul de buget aferent anului 2018
- Suplimentarea bugetului alocat Ministerului Sănătăţii, cu suma de 32.236 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiţii „Spital Municipal Ploiești". Construcția acestui Spital Municipal este prioritatea zero pentru sănătatea cetățenilor din județul Prahova. Situația dificilă în care se află în prezent cele două unități sanitare, aflate în subordinea Consiliului Local - Spitalul de Pediatrie Ploiești și Spitalul Municipal Ploiești - fac imposibilă orice investiție în infrastructura acestor două clădiri.
- O alocare bugetară suplimentară la bugetul Ministerului Mediului, în valoare de 69 mii lei, pentru realizarea unui studiu de impact cu privire la efectele nocive pe care poluarea le are asupra sănătăţii cetăţenilor care locuiesc în Ploieşti şi în zonele limitrofe.
- O majorare a bugetului alocat tot Ministerului Mediului, cu suma de 1019 mii lei, pentru achiziţionarea unei noi staţii de monitorizare a calităţii aerului în Municipiul Ploieşti.
6. Moţiuni: 5
1. "Guvernul Grindeanu - Guvernul Sfidării Naționale. NU LEGALIZAȚI FURTUL ÎN ROMÂNIA!"- 01-02-2017 - Respinsă
2. PSD-stăpânul justiției!? Chiar așa ...!?- 05-09-2017 - Respinsă
3. Infrastructura de transport a României sub domnia intereselor PSD: deziluzie, demagogie și descurajare - 26-09-2017 - Respinsă
4. "PSD dăunează grav sănătății" - 04-10-2017 - Respinsă
5. "PSDragnea, în campanie mumă, la putere ciumă" - 17-11-2017 - Respinsă

7. Acţiuni de reprezentare externă
- noiembrie 2017 • Adunarea Generală a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Marii Negre, ce a avut ca temă centrală " Dezvoltarea cooperării economice în contextul crizei de securitate în regiunea Mării Negre" ( Kiev, Ucriana)
- iulie 2017 • Adunarea Generală a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Marii Negre, organizata la Istanbul, Turcia. Tema reuniunii a fost " Rolul parlamentelor in asigurarea unui climat de securitate si pace in regiunea Marii Negre". Cu acest prilej, doamna deputat Roberta Anastase, Preşedintele Delegației Parlamentului României, a fost aleasă în funcția de Vicepreședinte al APCEMN.
- iunie 2017 • Seminarul Regional pentru Europa Centrală şi de Est, organizat de Uniunea Inter-Parlamentară în parteneriat cu Camera Deputaţilor. Obiectivul seminarului " Legi eficiente pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor şi a fetelor" a fost acela de a aduce în atenţia publicului acest subiect extrem de sensibil.
- mai 2017 • Reuniunea Comisiei politice şi afaceri juridice a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN, organizată la Chişinău, Republica Moldova.
Tot în materie de diplomaţie publică parlamentară pot fi menţionate schimburile de opinii avute cu înalţii oficiali europeni şi omologii parlamentelor statelor membre UE.

Back To Top