Améliorer activement la puissance masculine et n est pas seulement appelé cialis 10mg prix. La qualité européenne actuelle est peu coûteuse.

podul înalt
Categorie: Administraţie
  • Proiectul de hotărâre privind transferul pasarelei CFR de la Podul Înalt din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Ploiești a fost publicat în consultare publică.
  • Demersul este necesar în vederea realizării unei investiții ample în zona de vest a municipiului, care include și lărgirea la patru 4 benzi a ieșirii spre Târgoviște.
  • Valoarea proiectului de investiții se ridică la aproximativ 65 de milioane de lei.

Proiectul se referă la Proiectul vizează actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice a două părți din imobilul cu nr. MF 147779 și trecerea acestor părți și a bunului “Pod km 2+090 (10+950) L304N Ploiești Vest-Ploiești Crâng”, parte din imobilul cu nr. MF 147769, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A în domeniul public al municipiului Ploiești, județul Prahova, pentru realizarea obiectivului de investiții “Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul Înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului – limită oraș, inclusiv terminal intermodal”. Autoritățile locale au termen de 37 de luni de la data preluării bunurilor să efectueze lucrările.

După finalizarea obiectivului de investiții, noul imobil edificat, respectiv noul pod și loturile de teren aferente, revinela Ministerul Transporturilor.

Minister: Pasarela de la Podul înalt prezintă degradări generalizate ale betonului și și coroziuni puternice ale armăturilor.

“Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a manifestat interesul cu privire la preluarea în domeniul public al Municipiului Ploiești a «Podului km 2+090 (10+950) L304N Ploiești Vest-Ploiești Crâng» și al suprafețelor de teren aferente acestuia, de 287,00 mp și 289,00 mp, care fac parte din pozițiile globale identificate cu nr. MF 147769 și 147779, în vederea realizării obiectivului de investiții «Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul Înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului – limită oraș, inclusiv terminal intermodal», în termen de 37 de luni de la data preluării bunurilor, cu scopul fluidizării traficului în Municipiul Ploiești.

Din punct de vedere al stării tehnice, «Podul km 2+090 (10+950) L304N Ploiești Vest-Ploiești Crâng» prezintă degradări generalizate ale betonului, de tipul infiltrațiilor, ruperilor, crăpăturilor, fisurilor, exfolierilor și distrugerilor locale produse prin lovire de către vehiculele rutiere agabaritice, precum și coroziuni puternice ale armăturilor.

Având în vedere faptul că structura existentă a podului nu respectă cerințele tehnice privind asigurarea gabaritului pe orizontală şi verticală pentru străzi de categoria I, conform proiectului Primăriei Municipiului Ploiești  de reamenajare a zonei şi volumul traficului rutier, poate fi luată în analiză soluţia refacerii podului într-un sistem constructiv care să permită existenţa unei căi rutiere în conformitate cu necesităţile actuale.

În acest sens a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu nr. 365/30.09.2021 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea mijlocului fix «Pod km 2+090 (10+950) L304N Ploiești Vest-Ploiești Crâng cu număr de inventar 255» și a loturilor de teren aferente, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate «CFR» S.A. în domeniul public al Municipiului Ploiești, prin care a fost aprobată solicitarea trecerii «Podului km 2+090 (10+950) L304N Ploiești Vest-Ploiești Crâng» și a suprafețelor de teren aferente acestuia, de 287,00 mp și 289,00 mp, din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate «CFR» S.A., în domeniul public al Municipiului Ploiești.

(…) Noul pod CF va avea o deschidere de 22 m pentru asigurarea lăţimii necesare edificării celor patru benzi de circulatie rutieră, a trotuarelor pietonale aferente şi a noii infrastructuri, faţă de 7 m cât are în prezent podul existent.

(…) Deoarece în prezent acest pod face parte din secţia de circulaţie Ploieşti Crâng - Ploieşti Vest, secție închiriată conform Contractului de închiriere nr. 55/27.06.2012, de către SC Vest Trans Rail, gestionarul de infrastructură feroviară neinteroperabilă și-a exprimat acordul pentru închiderea circulației prin adresa nr. 2696/2019”, precizează expunerea de motive atașată proiectului hotărârii de Guvern.

VEZI ȘI: Primăria Ploiești va cere Guvernului să-i transfere pasajul CFR din zona Podul Înalt

Reconfigurarea ieșirii din Ploiești spre Târgoviște

Proiectul de investiții al Primăriei Ploiești se referă la un obiectiv a cărui valoare ajunge la 65 de milioane de lei, vizând modernizarea străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino, începând de la intersecţia cu Şoseaua Vestului, lărgirea la patru benzi în zona pasajului CFR de la Podul Înalt, amenajarea unor locuri de parcare şi spaţii pentru biciclete, amenajarea unor staţii de încărcare electrică, realizarea unui terminal multimodal pe o parte din terenul depoului de troleibuze de după pod şi amenajarea unui sens giratoriu în dreptul intersecţiei cu strada Târgoviştei.

VEZI ȘI: Șase milioane de lei pierduți. Primăria Ploieşti încasează o corecţie la proiectul european de modernizare din zona Podul Înalt

Back To Top